Met een enthousiast ontwerpteam van inwoners, stedenbouwkundigen, gemeente en samenwerkingspartners zijn in de 1e helft van 2021 drie ontwikkelrichtingen voor deze nieuwbouwwijk uitgewerkt. De drie ontwikkelrichtingen zijn in deze digitale inforuimte voorgelegd aan de inwoners van Oldebroek. Door middel van een enquête en door het plaatsen van opmerkingen konden inwoners aangeven wat ze ervan vonden en suggesties doen.

Uitkomsten voorgelegd aan college en raad
De drie varianten zijn besproken met het college van B&W en met de gemeenteraad. Ook zijn de resultaten van de enquête en de gemaakte opmerkingen met hen gedeeld. De gemeenteraad heeft vervolgens aangegeven dat zij graag zien dat er minimaal twee varianten voor de ontwikkeling verder worden uitgewerkt. Deze twee varianten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het ontwerpteam. Op 9 november zijn de varianten gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden tijdens een fysieke inloopavond.

Nu worden de eerste twee concept uitwerkingen gepresenteerd. Er zal de komende maanden een voorkeursvariant worden uitgewerkt die door het gemeentebestuur wordt vastgesteld. Op basis hiervan kan een bestemmingsplan worden gemaakt. Dit bestemmingsplan moet een procedure van ongeveer zes tot negen maanden doorlopen. Vanaf het moment dat het bestemmingsplan geldend is voor het plangebied, kan worden gestart met het bouwrijp maken van Oldebroek West. Tijdens de dit bouwrijp maken kunnen ook de eerste kavels en woningen in de verkoop gaan. Dat zal op zijn vroegst vanaf het 1e kwartaal van 2024 zijn.

Digitale informatieruimte
Naast de fysieke inloopavond bieden wij u graag de mogelijkheid om de varianten nader te bekijken. In deze digitale informatieruimte vindt u de twee ontwikkelvarianten met nadere uitleg. Ook kunt u vragen stellen en uw tips en suggesties op het digitale prikbord achterlaten.

2 Ontwikkelvarianten Oldebroek West III
Offline: This content can only be displayed when online.

Met een enthousiast ontwerpteam van inwoners, stedenbouwkundigen, gemeente en samenwerkingspartners zijn in de 1e helft van 2021 drie ontwikkelrichtingen voor deze nieuwbouwwijk uitgewerkt. De drie ontwikkelrichtingen zijn in deze digitale inforuimte voorgelegd aan de inwoners van Oldebroek. Door middel van een enquête en door het plaatsen van opmerkingen konden inwoners aangeven wat ze ervan vonden en suggesties doen.

Uitkomsten voorgelegd aan college en raad
De drie varianten zijn besproken met het college van B&W en met de gemeenteraad. Ook zijn de resultaten van de enquête en de gemaakte opmerkingen met hen gedeeld. De gemeenteraad heeft vervolgens aangegeven dat zij graag zien dat er minimaal twee varianten voor de ontwikkeling verder worden uitgewerkt. Deze twee varianten zijn uitgewerkt en voorgelegd aan het ontwerpteam. Op 9 november zijn de varianten gepresenteerd aan inwoners en belangstellenden tijdens een fysieke inloopavond.

Nu worden de eerste twee concept uitwerkingen gepresenteerd. Er zal de komende maanden een voorkeursvariant worden uitgewerkt die door het gemeentebestuur wordt vastgesteld. Op basis hiervan kan een bestemmingsplan worden gemaakt. Dit bestemmingsplan moet een procedure van ongeveer zes tot negen maanden doorlopen. Vanaf het moment dat het bestemmingsplan geldend is voor het plangebied, kan worden gestart met het bouwrijp maken van Oldebroek West. Tijdens de dit bouwrijp maken kunnen ook de eerste kavels en woningen in de verkoop gaan. Dat zal op zijn vroegst vanaf het 1e kwartaal van 2024 zijn.

Digitale informatieruimte
Naast de fysieke inloopavond bieden wij u graag de mogelijkheid om de varianten nader te bekijken. In deze digitale informatieruimte vindt u de twee ontwikkelvarianten met nadere uitleg. Ook kunt u vragen stellen en uw tips en suggesties op het digitale prikbord achterlaten.

2 Ontwikkelvarianten Oldebroek West III
Offline: This content can only be displayed when online.