achtergrond-transpara...
logo_top.png

Afspraken RES vastleggen in beleid

Afspraken die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. De provincie actualiseert hiervoor de Omgevingsvisie en zo nodig de Provinciale Omgevingsverordening. De gemeenten leggen het beleid vast in de gemeentelijke

Omgevingsvisies en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vanaf 2022 in omgevingsplannen.

Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png (copy)
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)

Afspraken RES vastleggen in beleid

Afspraken die in de RES staan, worden vastgelegd in het omgevingsbeleid van overheden. De provincie actualiseert hiervoor de Omgevingsvisie en zo nodig de Provinciale Omgevingsverordening. De gemeenten leggen het beleid vast in de gemeentelijke

Omgevingsvisies en na de inwerkingtreding van de Omgevingswet vanaf 2022 in omgevingsplannen.