Downloads
Algemene informatie

Waarom dit project?
Gemeente Voorst werkt aan het realiseren van de klimaatdoelstelling en wil graag energieneutraal zijn in 2030. Aan de ene kant kijken we daarvoor naar energiebesparing: we willen 60% energie besparen. Aan de andere kant willen we de overige energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld door op elk dak zonnepanelen te plaatsen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook grootschalige opwek, bijvoorbeeld met zonneparken of windmolens, is nodig. Hoe en waar kunnen we dit in Voorst doen? We horen graag hoe u hierover denkt.

Regionale Energie Strategie
Het Rijk heeft alle regio’s in Nederland verplicht om een plan te maken om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen. In dit plan staat hoeveel energie er per regio kan worden opgewekt. Dit heet een bod. Gemeente Voorst werkt hiervoor samen met de provincie, waterschappen, andere gemeenten en netbeheerders in de Cleantech Regio. Het bod van onze regio staat in de Regionale Energie Strategie.

De Regionale Energie Strategie van de Cleantech Regio is in 2021 vastgesteld. Elke 2 jaar wordt er opnieuw naar gekeken. U kunt hier meer informatie vinden over de RES.

Voorster Energie Strategie
We willen in Voorst een goed, lokaal plan hebben om te bepalen hoe we al deze energie duurzaam gaan opwekken: de Voorster Energie Strategie (VES). In 2019-2020 zijn we hierover met inwoners in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in de Voorster Energie Strategie. De eerste versie van de VES kunt u hier vinden.

In 2020-2021 hebben we opnieuw gesprekken gevoerd over de opwek van duurzame energie om de Voorster Energie Strategie verder uit te werken. Er zijn meer dan 200 reacties gegeven. Deze reacties hebben we verwerkt tot een nieuwe versie van de Voorster Energie Strategie. De VES 2.0 kunt u hier vinden. Alle reacties zijn samengevoegd tot een reactienota. Alle documenten staan hiernaast.

Verdere uitwerking
In de Voorster Energie Strategie zijn een aantal ideeën van inwoners naar voren gekomen. Wij gaan deze verder uitwerken. De volgende ideeën worden op dit moment onderzocht:

  • Zonnepanelen in combinatie met geluidwering langs de A1. Belangenvereniging Wilp-Achterhoek doet hier een onderzoek naar.
  • Zonnepanelen plaatsen bij de vuilstort van Attero. Dit wordt na 2030 omdat de vuilstort nog in gebruik is.
  • Zonnepanelen plaatsen op vliegveld Teuge. De mogelijkheden zijn beperkt, maar er wordt gekeken naar een klein zonneveld in combinatie met zonnepanelen op de daken en boven de parkeerplaatsen.
  • Zonnepanelen op water van Bussloo. Er is gesproken met de ondernemers. Zonnepanelen op het water van Bussloo is economisch en landschappelijk niet aantrekkelijk. Er wordt wel gekeken naar zonnepanelen boven de parkeerplaatsen.
  • Een platform voor lokale initiatieven. Binnen het nieuwe Platform Voorster Energie hebben de dorpsbelangenverenigingen en lokale duurzaamheidsinitiatieven (EnergieRijk Voorst, Burgers met Energie en Energiemarke Voorst) regelmatig overleg.  

Daarnaast is naar voren gekomen dat ieder dorp zijn eigen energieverbruik duurzaam wil opwekken. Wij hebben dit verder uitgewerkt door de energieopgave te laten zien per dorp en per dorp ontwerpprincipes te maken. Deze kunt u vinden onder het kopje: Wat betekent dit voor uw dorp?

Reageren
Wilt u meedenken over duurzame opwek van energie of heeft u vragen? Mail dan naar duurzaam@voorst.nlDownloads

Waarom dit project?
Gemeente Voorst werkt aan het realiseren van de klimaatdoelstelling en wil graag energieneutraal zijn in 2030. Aan de ene kant kijken we daarvoor naar energiebesparing: we willen 60% energie besparen. Aan de andere kant willen we de overige energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld door op elk dak zonnepanelen te plaatsen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook grootschalige opwek, bijvoorbeeld met zonneparken of windmolens, is nodig. Hoe en waar kunnen we dit in Voorst doen? We horen graag hoe u hierover denkt.

Regionale Energie Strategie
Het Rijk heeft alle regio’s in Nederland verplicht om een plan te maken om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen. In dit plan staat hoeveel energie er per regio kan worden opgewekt. Dit heet een bod. Gemeente Voorst werkt hiervoor samen met de provincie, waterschappen, andere gemeenten en netbeheerders in de Cleantech Regio. Het bod van onze regio staat in de Regionale Energie Strategie.

De Regionale Energie Strategie van de Cleantech Regio is in 2021 vastgesteld. Elke 2 jaar wordt er opnieuw naar gekeken. U kunt hier meer informatie vinden over de RES.

Voorster Energie Strategie
We willen in Voorst een goed, lokaal plan hebben om te bepalen hoe we al deze energie duurzaam gaan opwekken: de Voorster Energie Strategie (VES). In 2019-2020 zijn we hierover met inwoners in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in de Voorster Energie Strategie. De eerste versie van de VES kunt u hier vinden.

In 2020-2021 hebben we opnieuw gesprekken gevoerd over de opwek van duurzame energie om de Voorster Energie Strategie verder uit te werken. Er zijn meer dan 200 reacties gegeven. Deze reacties hebben we verwerkt tot een nieuwe versie van de Voorster Energie Strategie. De VES 2.0 kunt u hier vinden. Alle reacties zijn samengevoegd tot een reactienota. Alle documenten staan hiernaast.

Verdere uitwerking
In de Voorster Energie Strategie zijn een aantal ideeën van inwoners naar voren gekomen. Wij gaan deze verder uitwerken. De volgende ideeën worden op dit moment onderzocht:

  • Zonnepanelen in combinatie met geluidwering langs de A1. Belangenvereniging Wilp-Achterhoek doet hier een onderzoek naar.
  • Zonnepanelen plaatsen bij de vuilstort van Attero. Dit wordt na 2030 omdat de vuilstort nog in gebruik is.
  • Zonnepanelen plaatsen op vliegveld Teuge. De mogelijkheden zijn beperkt, maar er wordt gekeken naar een klein zonneveld in combinatie met zonnepanelen op de daken en boven de parkeerplaatsen.
  • Zonnepanelen op water van Bussloo. Er is gesproken met de ondernemers. Zonnepanelen op het water van Bussloo is economisch en landschappelijk niet aantrekkelijk. Er wordt wel gekeken naar zonnepanelen boven de parkeerplaatsen.
  • Een platform voor lokale initiatieven. Binnen het nieuwe Platform Voorster Energie hebben de dorpsbelangenverenigingen en lokale duurzaamheidsinitiatieven (EnergieRijk Voorst, Burgers met Energie en Energiemarke Voorst) regelmatig overleg.  

Daarnaast is naar voren gekomen dat ieder dorp zijn eigen energieverbruik duurzaam wil opwekken. Wij hebben dit verder uitgewerkt door de energieopgave te laten zien per dorp en per dorp ontwerpprincipes te maken. Deze kunt u vinden onder het kopje: Wat betekent dit voor uw dorp?

Reageren
Wilt u meedenken over duurzame opwek van energie of heeft u vragen? Mail dan naar duurzaam@voorst.nlAlgemene informatie