Waarom dit project?
Gemeente Voorst werkt aan het realiseren van de klimaatdoelstelling en wil graag energieneutraal zijn in 2030. Aan de ene kant kijken we daarvoor naar energiebesparing: we willen 60% energie besparen. Aan de andere kant willen we de overige energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld door op elk dak zonnepanelen te plaatsen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook grootschalige opwek, bijvoorbeeld met zonneparken of windmolens, is nodig. Hoe en waar kunnen we dit in Voorst doen? We horen graag hoe u hierover denkt.

Regionale Energie Strategie
Het Rijk heeft alle regio’s in Nederland verplicht om een plan te maken om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen. In dit plan staat hoeveel energie er per regio kan worden opgewekt. Dit heet een bod. Gemeente Voorst werkt hiervoor samen met de provincie, waterschappen, andere gemeenten en netbeheerders. Het bod van onze regio staat in de Regionale Energie Strategie.

In 2020 is er een concept RES vastgesteld. Daarna is gewerkt aan de RES 1.0. In het voorjaar heeft het ontwerp van de RES 1.0 ter inzage gelegen en meerdere inwoners hebben hierop een reactie gegeven. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden om de RES 1.0 vast te stellen. Dit gebeurd in 2 rondes. Daarna, in december 2021, wordt de RES 1.0 opgestuurd naar het Rijk. De RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd.

U kunt hier meer informatie vinden over de RES.

Voorster Energie Strategie
We willen in Voorst een goed, lokaal plan om te bepalen hoe we al deze energie duurzaam gaan opwekken: de Voorster Energie Strategie. In 2019/2020 zijn we hierover met inwoners in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in de eerste versie van de Voorster Energie Strategie (VES). De eerste versie van de VES kunt u hier vinden

In 2020/2021 hebben we nieuwe gesprekken gevoerd over de opwek van duurzame energie. Er zijn meer dan 200 reacties gegeven. Deze reacties hebben we verwerkt tot een nieuwe versie van de Voorster Energie Strategie. De VES kunt u hier vinden. Alle reacties zijn samengevoegd tot een reactienota. Alle documenten staan hiernaast.

Verdere uitwerking
Vanuit de eerste fase van de Voorster Energie Strategie zijn een aantal ideeën vanuit inwoners naar voren gekomen. Wij gaan deze verder uitwerken. De volgende ideeën worden op dit moment onderzocht:  

  • Zonnepanelen in combinatie met geluidwering langs de A1. Belangenvereniging Wilp-Achterhoek doet hier een onderzoek naar.
  • Zonnepanelen plaatsen bij de vuilstort van Attero
  • Zonnepanelen plaatsen op vliegveld Teuge. De mogelijkheden zijn beperkt, maar er wordt gekeken naar een klein zonneveld in combinatie met zonnepanelen boven de parkeerplaatsen. 
  • Zonnepanelen op water van Bussloo. Er is gesproken met de ondernemers. Zonnepanelen op het water van Bussloo is economisch en landschappelijk niet aantrekkelijk.
  • Er zijn gesprekken geweest over windmolens. Het advies is om eerst nader onderzoek te doen en de randvoorwaarden te bepalen.      

Daarnaast is naar voren gekomen dat ieder dorp zijn eigen energieverbruik duurzaam wil opwekken. Wij hebben dit verder uitgewerkt door de energieopgave te laten zien per dorp en per dorp ontwerpprincipes te maken. Deze kunt u vinden onder het kopje: Wat betekent dit voor uw dorp? 

Reageren
De Voorster Energie Strategie is voor dit moment afgerond. Mocht u toch nog een reactie willen geven, dan kunt u mailen naar duurzaam@voorst.nlAlgemene informatie
Downloads
Algemene informatie

Waarom dit project?
Gemeente Voorst werkt aan het realiseren van de klimaatdoelstelling en wil graag energieneutraal zijn in 2030. Aan de ene kant kijken we daarvoor naar energiebesparing: we willen 60% energie besparen. Aan de andere kant willen we de overige energie duurzaam opwekken. Bijvoorbeeld door op elk dak zonnepanelen te plaatsen. Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook grootschalige opwek, bijvoorbeeld met zonneparken of windmolens, is nodig. Hoe en waar kunnen we dit in Voorst doen? We horen graag hoe u hierover denkt.

Regionale Energie Strategie
Het Rijk heeft alle regio’s in Nederland verplicht om een plan te maken om bij te dragen aan de landelijke klimaatdoelen. In dit plan staat hoeveel energie er per regio kan worden opgewekt. Dit heet een bod. Gemeente Voorst werkt hiervoor samen met de provincie, waterschappen, andere gemeenten en netbeheerders. Het bod van onze regio staat in de Regionale Energie Strategie.

In 2020 is er een concept RES vastgesteld. Daarna is gewerkt aan de RES 1.0. In het voorjaar heeft het ontwerp van de RES 1.0 ter inzage gelegen en meerdere inwoners hebben hierop een reactie gegeven. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden om de RES 1.0 vast te stellen. Dit gebeurd in 2 rondes. Daarna, in december 2021, wordt de RES 1.0 opgestuurd naar het Rijk. De RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd.

U kunt hier meer informatie vinden over de RES.

Voorster Energie Strategie
We willen in Voorst een goed, lokaal plan om te bepalen hoe we al deze energie duurzaam gaan opwekken: de Voorster Energie Strategie. In 2019/2020 zijn we hierover met inwoners in gesprek gegaan. Dit heeft geresulteerd in de eerste versie van de Voorster Energie Strategie (VES). De eerste versie van de VES kunt u hier vinden

In 2020/2021 hebben we nieuwe gesprekken gevoerd over de opwek van duurzame energie. Er zijn meer dan 200 reacties gegeven. Deze reacties hebben we verwerkt tot een nieuwe versie van de Voorster Energie Strategie. De VES kunt u hier vinden. Alle reacties zijn samengevoegd tot een reactienota. Alle documenten staan hiernaast.

Verdere uitwerking
Vanuit de eerste fase van de Voorster Energie Strategie zijn een aantal ideeën vanuit inwoners naar voren gekomen. Wij gaan deze verder uitwerken. De volgende ideeën worden op dit moment onderzocht:  

  • Zonnepanelen in combinatie met geluidwering langs de A1. Belangenvereniging Wilp-Achterhoek doet hier een onderzoek naar.
  • Zonnepanelen plaatsen bij de vuilstort van Attero
  • Zonnepanelen plaatsen op vliegveld Teuge. De mogelijkheden zijn beperkt, maar er wordt gekeken naar een klein zonneveld in combinatie met zonnepanelen boven de parkeerplaatsen. 
  • Zonnepanelen op water van Bussloo. Er is gesproken met de ondernemers. Zonnepanelen op het water van Bussloo is economisch en landschappelijk niet aantrekkelijk.
  • Er zijn gesprekken geweest over windmolens. Het advies is om eerst nader onderzoek te doen en de randvoorwaarden te bepalen.      

Daarnaast is naar voren gekomen dat ieder dorp zijn eigen energieverbruik duurzaam wil opwekken. Wij hebben dit verder uitgewerkt door de energieopgave te laten zien per dorp en per dorp ontwerpprincipes te maken. Deze kunt u vinden onder het kopje: Wat betekent dit voor uw dorp? 

Reageren
De Voorster Energie Strategie is voor dit moment afgerond. Mocht u toch nog een reactie willen geven, dan kunt u mailen naar duurzaam@voorst.nlDownloads

Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.