achtergrond-transpara...
logo_top.png
Besluitvormingen en juridische status

De RES is een strategie waarin ambities en afspraken staan beschreven, die ruimtelijk worden geborgd in omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen van gemeenten en provincie. Provincie en gemeenten doen dat vanuit hun eigen rol binnen de ruimtelijke ordening. De uiteindelijke vaststelling van de RES vindt plaats in de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen van de RES-regio Drenthe. De RES valt niet onder de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), omdat de RES geen juridische binding heeft en niet op (externe) rechtsgevolgen is gericht. Op de RES kan geen bezwaar en beroep worden aangetekend. Dat kan plaatsvinden via betreffende omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen.


samen_voor_schone_ene...
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png (copy)
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)
Besluitvormingen en juridische status

De RES is een strategie waarin ambities en afspraken staan beschreven, die ruimtelijk worden geborgd in omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen van gemeenten en provincie. Provincie en gemeenten doen dat vanuit hun eigen rol binnen de ruimtelijke ordening. De uiteindelijke vaststelling van de RES vindt plaats in de gemeenteraden, Provinciale Staten en de Algemeen Besturen van de waterschappen van de RES-regio Drenthe. De RES valt niet onder de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), omdat de RES geen juridische binding heeft en niet op (externe) rechtsgevolgen is gericht. Op de RES kan geen bezwaar en beroep worden aangetekend. Dat kan plaatsvinden via betreffende omgevingsvisies, verordeningen en omgevingsplannen.