achtergrond-transpara...
logo_top.png
Bijdrage RES-regio Drenthe

Streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door zonne- en windenergie. Dat is 3,45 TWh:

  • windenergie: 1,123 TWh
  • zonne-energie op land: 1,249 TWh
  • zonne-energie op daken: 0,893 TWh
  • techniekneutrale ambities: 0,234 TWh

Meer dan de helft van de projecten is al gerealiseerd, in aanbouw, vergund of in vergunningsprocedure.

Regionale Energiestrategie regio Drenthe
totenergieopwek.png
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)
Bijdrage RES-regio Drenthe

Streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door zonne- en windenergie. Dat is 3,45 TWh:

  • windenergie: 1,123 TWh
  • zonne-energie op land: 1,249 TWh
  • zonne-energie op daken: 0,893 TWh
  • techniekneutrale ambities: 0,234 TWh

Meer dan de helft van de projecten is al gerealiseerd, in aanbouw, vergund of in vergunningsprocedure.

totenergieopwek.png