Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Provinciale Staten stemmen in met uitbreiding Eemshaven

Presentatie 13 april

Nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden?

Vragen en antwoorden presentatie 13 april

Persoonlijk (digitaal) gesprek

Wij willen u graag regelmatig en tijdig op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de Oostpolder. Dat doen we via deze website en een nieuwsbrief die u per mail kunt ontvangen. Hiervoor kunt u zich aanmelden.

Wilt u een persoonlijk (digitaal) gesprek met de gedeputeerde Mirjam Wulfse of wethouder Eltjo Dijkhuis òf met één van onze projectmedewerkers dan kunt u contact opnemen met Petra Wetterauw.

Op 13 april hebben gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis een digitale presentatie gegeven over de ontwikkeling van de Oostpolder. U kunt de uitzending hier terugzien.

Het Digitale Diggelschip

In de vergadering van 30 juni hebben Provinciale Staten ingestemd met het voorstel om te starten met het maken plannen voor de uitbreiding van de Eemshaven in de Oostpolder. De provincie Groningen werkt hierin samen met de gemeente Het Hogeland. Het statenbesluit kunt u vinden op de website van de provincie Groningen. 

Op 16 juni wordt in de vergadering van de Statencommissie gesproken over de Oostpolder. U kunt daar inspreken als u wilt. In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan dat alleen via videoverbinding. Wilt u inspreken, kunt u dat doorgeven via de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook: 050 - 316 44 58. Op de website van de provincie vindt u de vergaderstukken voor de Oostpolder.  

Op 13 april hebben gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis een digitale presentatie gegeven over de ontwikkeling van de Oostpolder. U kunt de uitzending hier terugzien.

Vragen en antwoorden presentatie 13 april

Op 13 april hebt u vragen kunnen stellen tijdens de onlinepresentatie over de ontwikkeling van de Oostpolder. Deze vragen en antwoorden kunt u nog eens teruglezen.

Petitie Oudeschip aangeboden

16 juni: Statencommissie bespreekt Oostpolder 

Afgelopen zaterdag, 17 april overhandigden Etty Meijer en Ronald Bultema uit Oudeschip namens een aantal inwoners een petitie aan gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. In de petitie maakten zij hun zorg over de ontwikkeling van de Oostpolder kenbaar. Ook werd gevraagd om persoonlijke in plaats van online bijeenkomsten. Binnenkort worden er persoonlijke gesprekken gevoerd met inwoners die hebben aangegeven dat op prijs te stellen. In verband met corona wordt dat binnen de bestaande mogelijkheden gedaan. In zeer kleine kring dus.

Wilt u ook een gesprek met 1 van de projectmedewerkers? U kunt dan bellen met Petra Wetterauw om een afspraak te maken.

Presentatie 13 april

De eerste ronde gesprekstafels voor de Oostpolder zijn achter de rug. Zo’n twintig omwonenden, Anton Bardie van Groninger Dorpen en afgevaardigden van Dorpsbelangen Oudeschip deelden hun ideeën en schetsen met ruimtelijk bureau BügelHajema. Avonden waar creativiteit en enthousiasme de boventoon voerden.

Wie meedenkt, heeft invloed. Wat niet wil zeggen dat meedenken gelijk staat aan instemmen met de plannen. Zoals één van de deelnemers het zei: "We doen mee, maar onder protest". Zo was er tijdens de gesprekstafels zowel ruimte voor kritische geluiden als constructief meedenken. De twee avonden gingen over de inrichting van het bedrijventerrein en de inrichting van de groenblauwe zone.

Projectleider Philippine van der Schuijt kijkt met waardering terug op de avonden. “Het waren gezellige avonden met veel creativiteit. Met dikke stiften en boterhampapier werden toekomstbeelden voor Oudeschip geschetst en vormgegeven. Daarbij was niets te gek: deelauto's voor het dorp, een bloemenstrook op de dijk, een plukbos op het bedrijventerrein. We hebben alles genoteerd en de ideeën die het breedst door het dorp gedragen worden kunnen mogelijk ook tot uitvoering worden gebracht. En dat is precies waarom we dit doen!”

Deelnemers van de gesprekstafels vonden de beschikbare tijd voor het maken van plannen te kort. Daarom komt er binnenkort een tweede sessie met dezelfde thema's, zodat u ideeën die u later te binnen schoten, alsnog kunt benoemen. Neem ook buren of andere dorpsbewoners mee die vergeten hadden zich op te geven voor de gesprekstafels. Houd deze web site goed in de gaten, want de tweede gesprekstafel wordt hier aangekondigd, waarschijnlijk begin oktober. We zien u dan graag!


Creatieve eerste gesprekstafels Oostpolder

Creatieve eerste gesprekstafels Oostpolder

De eerste ronde gesprekstafels voor de Oostpolder zijn achter de rug. Zo’n twintig omwonenden, Anton Bardie van Groninger Dorpen en afgevaardigden van Dorpsbelangen Oudeschip deelden hun ideeën en schetsen met ruimtelijk bureau BügelHajema. Avonden waar creativiteit en enthousiasme de boventoon voerden.

Wie meedenkt, heeft invloed. Wat niet wil zeggen dat meedenken gelijk staat aan instemmen met de plannen. Zoals één van de deelnemers het zei: "We doen mee, maar onder protest". Zo was er tijdens de gesprekstafels zowel ruimte voor kritische geluiden als constructief meedenken. De twee avonden gingen over de inrichting van het bedrijventerrein en de inrichting van de groenblauwe zone.

Projectleider Philippine van der Schuijt kijkt met waardering terug op de avonden. “Het waren gezellige avonden met veel creativiteit. Met dikke stiften en boterhampapier werden toekomstbeelden voor Oudeschip geschetst en vormgegeven. Daarbij was niets te gek: deelauto's voor het dorp, een bloemenstrook op de dijk, een plukbos op het bedrijventerrein. We hebben alles genoteerd en de ideeën die het breedst door het dorp gedragen worden kunnen mogelijk ook tot uitvoering worden gebracht. En dat is precies waarom we dit doen!”

Deelnemers van de gesprekstafels vonden de beschikbare tijd voor het maken van plannen te kort. Daarom komt er binnenkort een tweede sessie met dezelfde thema's, zodat u ideeën die u later te binnen schoten, alsnog kunt benoemen. Neem ook buren of andere dorpsbewoners mee die vergeten hadden zich op te geven voor de gesprekstafels. Houd deze web site goed in de gaten, want de tweede gesprekstafel wordt hier aangekondigd, waarschijnlijk begin oktober. We zien u dan graag!

De volgende gesprekstafels zijn op 5 en 6 oktober aanstaande. U kunt zich daar nog voor aanmelden.

Provinciale Staten stemmen in met uitbreiding Eemshaven

Op 16 juni wordt in de vergadering van de Statencommissie gesproken over de Oostpolder. U kunt daar inspreken als u wilt. In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan dat alleen via videoverbinding. Wilt u inspreken, kunt u dat doorgeven via de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook: 050 - 316 44 58. Op de website van de provincie vindt u de vergaderstukken voor de Oostpolder.  

16 juni: Statencommissie bespreekt Oostpolder 

Presentatie 13 april

Afgelopen zaterdag, 17 april overhandigden Etty Meijer en Ronald Bultema uit Oudeschip namens een aantal inwoners een petitie aan gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis. In de petitie maakten zij hun zorg over de ontwikkeling van de Oostpolder kenbaar. Ook werd gevraagd om persoonlijke in plaats van online bijeenkomsten. Binnenkort worden er persoonlijke gesprekken gevoerd met inwoners die hebben aangegeven dat op prijs te stellen. In verband met corona wordt dat binnen de bestaande mogelijkheden gedaan. In zeer kleine kring dus.

Wilt u ook een gesprek met 1 van de projectmedewerkers? U kunt dan bellen met Petra Wetterauw om een afspraak te maken.

Vragen en antwoorden presentatie 13 april

Op 13 april hebben gedeputeerde Mirjam Wulfse en wethouder Eltjo Dijkhuis een digitale presentatie gegeven over de ontwikkeling van de Oostpolder. U kunt de uitzending hier terugzien.

Petitie Oudeschip aangeboden

Op 16 juni wordt in de vergadering van de Statencommissie gesproken over de Oostpolder. U kunt daar inspreken als u wilt. In verband met de beperkende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kan dat alleen via videoverbinding. Wilt u inspreken, kunt u dat doorgeven via de Statengriffie via statengriffie@provinciegroningen.nl. Bellen kan ook: 050 - 316 44 58. Op de website van de provincie vindt u de vergaderstukken voor de Oostpolder.  

Nieuws

Het Digitale Diggelschip