planning

Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld door de gemeenteraad. In het najaar van 2021 zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. U heeft dan zes weken de gelegenheid om te reageren.

planning

Om de ontwikkeling mogelijk te maken dient een nieuw bestemmingsplan te worden vastgesteld door de gemeenteraad. In het najaar van 2021 zal het ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd. U heeft dan zes weken de gelegenheid om te reageren.