Logo gemeente De Fryske Marren

Een nieuwe invulling voor de Driehoek Joure Zuid

Heeft u ideeën of voorstellen voor de Driehoek Joure Zuid?
Dan kunt u ze hier op dit prikbord benoemen. Uw ideeën zijn welkom!

De A7 bij Joure is verlegd en de oude geluidswal is grotendeels opgeruimd. Daardoor zijn er mogelijkheden om een groot, onbebouwd gebied in te vullen, direct grenzend aan de rand van Joure. We noemen dit gebied de ‘Driehoek Joure Zuid’.

De Driehoek biedt kansen voor Joure! De gemeente denkt daarom na over een nieuwe invulling voor dit gebied. Daarbij staat vast dat we zoeken naar een combinatie van verschillende functies. Bijvoorbeeld woningbouw, groen & biodiversiteit en voorzieningen.

Heeft u ideeën of voorstellen voor de Driehoek Joure Zuid? Dan kunt u ze hier op dit prikbord benoemen. Uw ideeën zijn welkom!

Hoe werkt het?

  • We hebben dit prikbord onderverdeeld in vier onderwerpen: woningbouw, groen, voorzieningen en bedrijvigheid. Bij ieder onderwerp mag u uw ideeën voor de Driehoek die bij dit onderwerp horen, opschrijven.

  • Wilt u alleen iets schrijven bij één onderwerp? Dat kan natuurlijk ook.

  • Wilt u meerdere ideeën opschrijven bij één onderwerp? Dat is geen probleem.

  • Wilt u uitleggen hoe uw idee samenhangt met een ander onderwerp, dan kan dat. U kunt dat bij één van de onderwerpen benoemen.

  • Als u wilt, kunt u een bijlage toevoegen bij uw bericht, bijvoorbeeld een foto, linkje of een document.

Bijdragen aan het prikbord is vanaf 18 september niet meer mogelijk.

Bedankt voor uw bijdrage aan de invulling voor de Driehoek Joure Zuid!

Logo gemeente De Fryske Marren

Een nieuwe invulling voor de Driehoek Joure Zuid

Heeft u ideeën of voorstellen voor de Driehoek Joure Zuid?
Dan kunt u ze hier op dit prikbord benoemen. Uw ideeën zijn welkom!

De A7 bij Joure is verlegd en de oude geluidswal is grotendeels opgeruimd. Daardoor zijn er mogelijkheden om een groot, onbebouwd gebied in te vullen, direct grenzend aan de rand van Joure. We noemen dit gebied de ‘Driehoek Joure Zuid’.

De Driehoek biedt kansen voor Joure! De gemeente denkt daarom na over een nieuwe invulling voor dit gebied. Daarbij staat vast dat we zoeken naar een combinatie van verschillende functies. Bijvoorbeeld woningbouw, groen & biodiversiteit en voorzieningen.

Heeft u ideeën of voorstellen voor de Driehoek Joure Zuid? Dan kunt u ze hier op dit prikbord benoemen. Uw ideeën zijn welkom!

Hoe werkt het?

  • We hebben dit prikbord onderverdeeld in vier onderwerpen: woningbouw, groen, voorzieningen en bedrijvigheid. Bij ieder onderwerp mag u uw ideeën voor de Driehoek die bij dit onderwerp horen, opschrijven.

  • Wilt u alleen iets schrijven bij één onderwerp? Dat kan natuurlijk ook.

  • Wilt u meerdere ideeën opschrijven bij één onderwerp? Dat is geen probleem.

  • Wilt u uitleggen hoe uw idee samenhangt met een ander onderwerp, dan kan dat. U kunt dat bij één van de onderwerpen benoemen.

  • Als u wilt, kunt u een bijlage toevoegen bij uw bericht, bijvoorbeeld een foto, linkje of een document.

Bedankt voor uw bijdrage aan de invulling voor de Driehoek Joure Zuid!

Bijdragen aan het prikbord is vanaf 18 september niet meer mogelijk.