DINKELLAND
OMGEVINGSVISIE
mijn
kernen landelijk
logo
logo
mijn
OMGEVINGSVISIE
DINKELLAND
kernen landelijk
Waarden
 • kernen met kleinschalige bebouwing verbonden met het buitengebied;
 • rafelige en afwisselende dorpsranden;
 • een groene omgeving;
 • aanwezigheid van ontmoetingsplekken;
 • in veel kernen met een kerk als belangrijkste gebouw in het dorpssilhouet;
 • tevens is er op enkele plekken karakteristieke bebouwing aanwezig.
Speel in op
 • het kleinschalige bebouwingsbeeld;
 • aanwezigheid van en zicht op groen en bomen in de kern;
 • behoud van (het zicht op) de kerk en de beleefbaarheid van karakteristieke bebouwing;
 • mogelijkheden om te ontmoeten;
 • de verbondenheid met het buitengebied;
 • de afwisselende dorpsrand;
 • de zichtbaarheid en toegankelijkheid van het omringende landschap met waardevolle cultuurhistorische elementen.