achtergrond-transpara...
logo_top.png
Kernenergie

Vanuit het Klimaatakkoord richten de RES-regio’s zich tot 2030 specifiek op de opwek van hernieuwbare elektriciteit door zonne- en windenergie op land en de betekenis ervan op de energie-infrastructuur. Kernenergie is niet uitgesloten van het Klimaatakkoord, maar is op dit moment geen onderdeel van de RES. Omdat de ontwikkeling van nieuwe vormen van kernenergie en de bouw van kernenergiecentrales erg langzaam gaat, kan kernenergie niet worden ingezet om het doel van 2030 (49% minder CO2-uitstoot) te halen. Voor de periode tot 2050 kan kernenergie wel een rol gaan spelen.


Regionale Energiestrategie regio Drenthe
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)
Kernenergie

Vanuit het Klimaatakkoord richten de RES-regio’s zich tot 2030 specifiek op de opwek van hernieuwbare elektriciteit door zonne- en windenergie op land en de betekenis ervan op de energie-infrastructuur. Kernenergie is niet uitgesloten van het Klimaatakkoord, maar is op dit moment geen onderdeel van de RES. Omdat de ontwikkeling van nieuwe vormen van kernenergie en de bouw van kernenergiecentrales erg langzaam gaat, kan kernenergie niet worden ingezet om het doel van 2030 (49% minder CO2-uitstoot) te halen. Voor de periode tot 2050 kan kernenergie wel een rol gaan spelen.