achtergrond-transpara...
logo_top.png
Landelijke opgave

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de CO2-uitstoot is verminderd met 49% en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. In 2030 wekken we in Nederland 35 TWh elektriciteit op door windenergie en grootschalige zonne-energie op land. In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke RES-regio hoeveel TWh ze bijdragen om het totaal te realiseren. Tevens wordt aangegeven wat de betekenis van de bijdrage is voor de energie-infrastructuur. Verder levert elke regio, als onderdeel van de RES, een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, waarin regionale afstemming plaatsvindt over warmtevraag en het duurzame warmteaanbod. De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt advies uit over de regionale energiestrategieën.


35twh.png
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)
Landelijke opgave

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 de CO2-uitstoot is verminderd met 49% en in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. In 2030 wekken we in Nederland 35 TWh elektriciteit op door windenergie en grootschalige zonne-energie op land. In de Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke RES-regio hoeveel TWh ze bijdragen om het totaal te realiseren. Tevens wordt aangegeven wat de betekenis van de bijdrage is voor de energie-infrastructuur. Verder levert elke regio, als onderdeel van de RES, een Regionale Structuur Warmte (RSW) op, waarin regionale afstemming plaatsvindt over warmtevraag en het duurzame warmteaanbod. De energieregio Drenthe is één van de dertig energieregio’s in Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt advies uit over de regionale energiestrategieën.