achtergrond-transpara...
logo_top.png

Locaties projecten wind en zon-op-land

investeren_in_het_net...

Nieuwe projecten per gemeente
In de RES 1.0 staat een overzicht met per gemeenten de stand van zaken met betrekking tot de locatiekeuzes voor nieuwe zon-op-landprojecten en windturbines tot 2030. Dit overzicht is aanvullend op wat is gerealiseerd, in procedure is of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png (copy)
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)

Locaties projecten wind en zon-op-land

Nieuwe projecten per gemeente
In de RES 1.0 staat een overzicht met per gemeenten de stand van zaken met betrekking tot de locatiekeuzes voor nieuwe zon-op-landprojecten en windturbines tot 2030. Dit overzicht is aanvullend op wat is gerealiseerd, in procedure is of waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden.