achtergrond-transpara...
logo_top.png
Lokaal eigendom

In de RES 1.0 staat lokaal eigendom beschreven als: eigendom van de lokale omgeving waarbij iedereen (inwoners en lokale bedrijven) in de omgeving de kans krijgt om mee te investeren en mede-eigenaar te worden en de brede omgeving betrokken is als mede-eigenaar (vaak als collectief samenwerkingsverband). Het gaat om risicodragend zeggenschap van initiatief tot ontmanteling van de productie-installatie. In de RES-regio Drenthe streven we naar 50 procent lokaal eigendom bij nieuwe energieprojecten.

Bekijk hier hoe energiecoöperatie Noordseveld lokaal eigendom realiseert.

samen_voor_schone_ene...
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png (copy)
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)
Lokaal eigendom

In de RES 1.0 staat lokaal eigendom beschreven als: eigendom van de lokale omgeving waarbij iedereen (inwoners en lokale bedrijven) in de omgeving de kans krijgt om mee te investeren en mede-eigenaar te worden en de brede omgeving betrokken is als mede-eigenaar (vaak als collectief samenwerkingsverband). Het gaat om risicodragend zeggenschap van initiatief tot ontmanteling van de productie-installatie. In de RES-regio Drenthe streven we naar 50 procent lokaal eigendom bij nieuwe energieprojecten.

Bekijk hier hoe energiecoöperatie Noordseveld lokaal eigendom realiseert.