Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

mfa-borger-odoorn-ban...
logo-borgerodoorn.png

Nota van Uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png

Hoe ziet het proces naar de Omgevingsvisie eruit?

juni 2021 - december 2021

shovel-by-james-keuni... shovel-by-james-keuni... (copy) shovel-by-james-keuni... (copy)

Stap 1

Stap 2

Stap 3

januari 2022 - juni 2022

juni 2022 - september 2022

In grote lijnen kent het vervolg richting Omgevingsvisie een drietal stappen. Deze vormen de ruggengraat van de aanpak. Deze stappen doorlopen we in 2021 met als doel de visie voor de zomer van 2022 te laten vaststellen.

STAP 1: Verbreden en verdiepen
Uitgangspunt bij deze stap is de Nota van Uitgangspunten. We gaan in deze stap de centrale uitgangspunten die we in de Nota van Uitgangspunten hebben geformuleerd verder uitwerken. Ook gaan we de gebieden voor de gebiedskompassen definiëren.

In deze stap betrekken we in ieder geval iedereen die we bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten hebben gesproken. En we proberen de groep inwoners die meedoet groter te maken. De middelen en methodes uit de Participatievisie worden hierbij ingezet.

Ook nodigen we kennis van buiten uit om ons een spiegel voor te houden of op andere gedachten en inzichten te brengen. Dwarsdenkers die van buiten naar ons kijken en wellicht andere inzichten meebrengen.

Tot slot  gaan we in stap 1 verder het gesprek voeren over de taak en rolopvatting van de gemeente, de raad en het college.

STAP 2: Uitwerken en terugleggen
Met alle input uit stap 1 stellen we de ruwbouw van de Omgevingsvisie op. Deze ruwbouw wordt vervolgens teruggelegd bij alle betrokkenen om te laten zien wat er met hun input is gebeurd.

STAP 3: Besluiten
In stap 3 werken we de Omgevingsvisie uit tot een ontwerp-Omgevingsvisie. De ontwerp-Omgevingsvisie wordt uiteindelijk via het College vrijgegeven voor de (wettelijke) inspraak. Daarna wordt de visie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

logo-borgerodoorn.png

Nota van Uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

mfa-borger-odoorn-ban...
boog.png

Hoe ziet het proces naar de Omgevingsvisie eruit?

Stap 1

juni 2021 - december 2021

Stap 2

januari 2022 - juni 2022

Stap 3

juni 2022 - september 2022

In grote lijnen kent het vervolg richting Omgevingsvisie een drietal stappen. Deze vormen de ruggengraat van de aanpak. Deze stappen doorlopen we in 2021 met als doel de visie voor de zomer van 2022 te laten vaststellen.

STAP 1: Verbreden en verdiepen
Uitgangspunt bij deze stap is de Nota van Uitgangspunten. We gaan in deze stap de centrale uitgangspunten die we in de Nota van Uitgangspunten hebben geformuleerd verder uitwerken. Ook gaan we de gebieden voor de gebiedskompassen definiëren.

In deze stap betrekken we in ieder geval iedereen die we bij het opstellen van de Nota van Uitgangspunten hebben gesproken. En we proberen de groep inwoners die meedoet groter te maken. De middelen en methodes uit de Participatievisie worden hierbij ingezet.

Ook nodigen we kennis van buiten uit om ons een spiegel voor te houden of op andere gedachten en inzichten te brengen. Dwarsdenkers die van buiten naar ons kijken en wellicht andere inzichten meebrengen.

Tot slot  gaan we in stap 1 verder het gesprek voeren over de taak en rolopvatting van de gemeente, de raad en het college.

STAP 2: Uitwerken en terugleggen
Met alle input uit stap 1 stellen we de ruwbouw van de Omgevingsvisie op. Deze ruwbouw wordt vervolgens teruggelegd bij alle betrokkenen om te laten zien wat er met hun input is gebeurd.

STAP 3: Besluiten
In stap 3 werken we de Omgevingsvisie uit tot een ontwerp-Omgevingsvisie. De ontwerp-Omgevingsvisie wordt uiteindelijk via het College vrijgegeven voor de (wettelijke) inspraak. Daarna wordt de visie ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.