Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

mfa-borger-odoorn-ban...
logo-borgerodoorn.png
Nota van Uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png
Samenvatting van de Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten is als volgt opgebouwd:

Allereerst is het wat en waarom van de Nota van Uitgangspunten beschreven om duidelijk te maken wat het doel en de aanleiding van de Nota van Uitgangspunten is. De achtergronden van de Omgevingswet en het instrument Omgevingsvisie zijn kort uit de doeken gedaan. Ook is een beschrijving gegeven van de opzet van de huidige Toekomstvisie.

Vervolgens is het proces beschreven wat we hebben doorlopen om tot de Nota van Uitgangspunten te komen. In deze fase hebben we analyses uitgevoerd en met veel mensen van binnen en buiten de gemeente gesproken om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen waar Borger–Odoorn voor staat en waar de Omgevingsvisie op in moet gaan. De resultaten van deze overleggen en analyses zijn gebruikt om de centrale uitgangspunten te benoemen.

Onder centrale uitgangspunten zijn de uitkomsten uit het proces gebundeld tot vijf centrale uitgangspunten. Deze uitgangspunten schetsen de kaders die richting en houvast geven voor de gesprekken die in het traject om te komen tot een Omgevingsvisie worden gevoerd met inwoners, partners en andere betrokkenen.

Onderstaand komen deze vijf centrale uitgangspunten voor de Omgevingsvisie aan bod.

1.     De herziening en herijking van de Toekomstvisie wordt onderdeel van de Omgevingsvisie

 • De robuuste laag uit de Toekomstvisie en de Structuurvisie is nog steeds actueel. Het vormt weer de basis voor de Omgevingsvisie.
 • De blik op de toekomst  (de flexibele lagen) wordt in de Omgevingsvisie herijkt.
 • De verbreding vanuit de Omgevingswet geeft ook ruimte voor aspecten zoals leefbaarheid, sociale cohesie, welzijn, noaberschap en gezondheid.
 • Dit alles maakt dat een afzonderlijke herziening van de Toekomstvisie niet nodig is. De herziening en herijking van de Toekomstvisie en daarmee de brede blik op de nieuwe toekomst wordt onderdeel van de Omgevingsvisie.

2.     Het goud van Borger-Odoorn vraagt om behoud, versterking en vormt het vertrekpunt voor                   ontwikkelingen

 • Het goud van Borger-Odoorn is goed beschreven in de Toekomstvisie en later in de Structuurvisie. De kenmerken vormden mede de basis voor het verkrijgen van het keurmerk Cittaslow. Dit samen vormt een belangrijk vertrekpunt voor de Omgevingsvisie.
 • De gemeente Borger-Odoorn is onder te verdelen in drie unieke gebieden: het veen, het zand en het Hunzedal. Het onderscheid in deze gebieden is niet alleen geografisch, maar ook sociaal-cultureel terug te zien. De drie gebieden vragen vaak ieder om een eigen aanpak. We vinden het belangrijk het onderscheid van de drie gebieden in Borger-Odoorn in het oog te houden.
 • De beleving van rust en ruimte, landschap en groen zijn belangrijk in Borger-Odoorn voor inwoners en bezoekers. Dit vraag om behoud en biedt ruimte voor initiatief.
 • Behoud van de cultuurhistorie en erfgoed in Borger-Odoorn is een groot goed. We kiezen voor modern behoud van onze gemeente.

3.     Deze uitdagingen voor Borger-Odoorn horen in ieder geval thuis in de Omgevingsvisie

 • In alle opgaven voor de komende decennia is duurzaamheid en verduurzaming een rode draad. Daarbij springen in ieder geval de grote ruimteopgaven rond energietransitie, warmtransitie en klimaatadaptatie in het oog.
 • Het zoeken van kwalitatieve ontwikkelruimte voor recreatie en toerisme en het MKB.
 • Ook voor de agrarische sector gaan we voor ontwikkelruimte zodat de sector kan doorontwikkelen en tevens kan voldoen aan uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, natuur inclusieve en circulaire landbouw.
 • Een goede bereikbaarheid en (digitale) toegankelijkheid in gemeente en regio.
 • Het creëren, behouden en verbeteren van een gezonde en (verkeers)veilige leefomgeving, die ontmoeting en bewegen stimuleert.
 • Inzetten op voldoende (betaalbare) woningen en goed (bereikbare) voorzieningen voor alle doelgroepen in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
 • Het faciliteren en ondersteunen van de samenleving en individuen. Zeker wanneer het gaat om kwetsbare inwoners en groepen en in het tegengaan van eenzaamheid.

4.     Van Cittaslow naar handelingsprincipes; oplossingen die passen bij Borger-Odoorn

Borger-Odoorn bleek in veel opzichten te passen bij Cittaslow en kreeg in 2010 het keurmerk. Cittaslow richt zich op de mens in een duurzame omgeving. De kernwaarden zoals kwaliteit van leven, sociale cohesie, waardevolle landschappen en biodiversiteit, traditie, innovatie en duurzaamheid beschrijven en drukken uit wat Borger-Odoorn is. Voor de Omgevingsvisie zetten we de volgende stap en vertalen we de beschreven waarden in handelingsprincipes. Deze principes vormen de leidraad bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van morgen en overmorgen en worden expliciet meegenomen en uitgewerkt in de Omgevingsvisie. De oplossingen van Borger-Odoorn;

 • zijn duurzaam en toekomstbestendig;
 • passen bij de aard en schaal; waarbij kwaliteit gaat voor kwantiteit en snelheid;
 • hebben oog  voor de waardevolle landschappen en de door inwoners gewaardeerde aspecten rust, ruimte en groen;
 • dragen bij aan een uitmuntende woon- en leefgemeente, met een hoge kwaliteit van leven;
 • bevorderen een krachtige samen- en zelfredzame gemeenschap.

5.     De stap van gemeente naar gemeenschap

We willen een gemeente zijn die als partner aansluit bij de kracht van de gemeenschap en faciliteert en ondersteunt waar dat nodig is. Een gemeente die dingen in samenwerking met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven tot stand brengt zonder altijd het initiatief te hoeven nemen.

De visie op participatie, die momenteel wordt opgesteld, zal in algemene zin de werkwijze en vormen bepalen die voor het maken van de Omgevingsvisie toepasbaar zijn maar ook voor het proces van initiatief als de Omgevingsvisie eenmaal is vastgesteld. We zorgen voor een goede afstemming, samenloop en wisselwerking tussen de Omgevingsvisie en de Participatievisie.

logo-borgerodoorn.png
Nota van Uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

mfa-borger-odoorn-ban...
boog.png
Samenvatting van de Nota van Uitgangspunten

De Nota van Uitgangspunten is als volgt opgebouwd:

Allereerst is het wat en waarom van de Nota van Uitgangspunten beschreven om duidelijk te maken wat het doel en de aanleiding van de Nota van Uitgangspunten is. De achtergronden van de Omgevingswet en het instrument Omgevingsvisie zijn kort uit de doeken gedaan. Ook is een beschrijving gegeven van de opzet van de huidige Toekomstvisie.

Vervolgens is het proces beschreven wat we hebben doorlopen om tot de Nota van Uitgangspunten te komen. In deze fase hebben we analyses uitgevoerd en met veel mensen van binnen en buiten de gemeente gesproken om een goed beeld te krijgen van de uitdagingen waar Borger–Odoorn voor staat en waar de Omgevingsvisie op in moet gaan. De resultaten van deze overleggen en analyses zijn gebruikt om de centrale uitgangspunten te benoemen.

Onder centrale uitgangspunten zijn de uitkomsten uit het proces gebundeld tot vijf centrale uitgangspunten. Deze uitgangspunten schetsen de kaders die richting en houvast geven voor de gesprekken die in het traject om te komen tot een Omgevingsvisie worden gevoerd met inwoners, partners en andere betrokkenen.

Onderstaand komen deze vijf centrale uitgangspunten voor de Omgevingsvisie aan bod.

1.     De herziening en herijking van de Toekomstvisie wordt onderdeel van de Omgevingsvisie

 • De robuuste laag uit de Toekomstvisie en de Structuurvisie is nog steeds actueel. Het vormt weer de basis voor de Omgevingsvisie.
 • De blik op de toekomst  (de flexibele lagen) wordt in de Omgevingsvisie herijkt.
 • De verbreding vanuit de Omgevingswet geeft ook ruimte voor aspecten zoals leefbaarheid, sociale cohesie, welzijn, noaberschap en gezondheid.
 • Dit alles maakt dat een afzonderlijke herziening van de Toekomstvisie niet nodig is. De herziening en herijking van de Toekomstvisie en daarmee de brede blik op de nieuwe toekomst wordt onderdeel van de Omgevingsvisie.

2.     Het goud van Borger-Odoorn vraagt om behoud, versterking en vormt het vertrekpunt voor                   ontwikkelingen

 • Het goud van Borger-Odoorn is goed beschreven in de Toekomstvisie en later in de Structuurvisie. De kenmerken vormden mede de basis voor het verkrijgen van het keurmerk Cittaslow. Dit samen vormt een belangrijk vertrekpunt voor de Omgevingsvisie.
 • De gemeente Borger-Odoorn is onder te verdelen in drie unieke gebieden: het veen, het zand en het Hunzedal. Het onderscheid in deze gebieden is niet alleen geografisch, maar ook sociaal-cultureel terug te zien. De drie gebieden vragen vaak ieder om een eigen aanpak. We vinden het belangrijk het onderscheid van de drie gebieden in Borger-Odoorn in het oog te houden.
 • De beleving van rust en ruimte, landschap en groen zijn belangrijk in Borger-Odoorn voor inwoners en bezoekers. Dit vraag om behoud en biedt ruimte voor initiatief.
 • Behoud van de cultuurhistorie en erfgoed in Borger-Odoorn is een groot goed. We kiezen voor modern behoud van onze gemeente.

3.     Deze uitdagingen voor Borger-Odoorn horen in ieder geval thuis in de Omgevingsvisie

 • In alle opgaven voor de komende decennia is duurzaamheid en verduurzaming een rode draad. Daarbij springen in ieder geval de grote ruimteopgaven rond energietransitie, warmtransitie en klimaatadaptatie in het oog.
 • Het zoeken van kwalitatieve ontwikkelruimte voor recreatie en toerisme en het MKB.
 • Ook voor de agrarische sector gaan we voor ontwikkelruimte zodat de sector kan doorontwikkelen en tevens kan voldoen aan uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, natuur inclusieve en circulaire landbouw.
 • Een goede bereikbaarheid en (digitale) toegankelijkheid in gemeente en regio.
 • Het creëren, behouden en verbeteren van een gezonde en (verkeers)veilige leefomgeving, die ontmoeting en bewegen stimuleert.
 • Inzetten op voldoende (betaalbare) woningen en goed (bereikbare) voorzieningen voor alle doelgroepen in een aantrekkelijk woon- en leefklimaat.
 • Het faciliteren en ondersteunen van de samenleving en individuen. Zeker wanneer het gaat om kwetsbare inwoners en groepen en in het tegengaan van eenzaamheid.

4.     Van Cittaslow naar handelingsprincipes; oplossingen die passen bij Borger-Odoorn

Borger-Odoorn bleek in veel opzichten te passen bij Cittaslow en kreeg in 2010 het keurmerk. Cittaslow richt zich op de mens in een duurzame omgeving. De kernwaarden zoals kwaliteit van leven, sociale cohesie, waardevolle landschappen en biodiversiteit, traditie, innovatie en duurzaamheid beschrijven en drukken uit wat Borger-Odoorn is. Voor de Omgevingsvisie zetten we de volgende stap en vertalen we de beschreven waarden in handelingsprincipes. Deze principes vormen de leidraad bij het vinden van oplossingen voor de uitdagingen van morgen en overmorgen en worden expliciet meegenomen en uitgewerkt in de Omgevingsvisie. De oplossingen van Borger-Odoorn;

 • zijn duurzaam en toekomstbestendig;
 • passen bij de aard en schaal; waarbij kwaliteit gaat voor kwantiteit en snelheid;
 • hebben oog  voor de waardevolle landschappen en de door inwoners gewaardeerde aspecten rust, ruimte en groen;
 • dragen bij aan een uitmuntende woon- en leefgemeente, met een hoge kwaliteit van leven;
 • bevorderen een krachtige samen- en zelfredzame gemeenschap.

5.     De stap van gemeente naar gemeenschap

We willen een gemeente zijn die als partner aansluit bij de kracht van de gemeenschap en faciliteert en ondersteunt waar dat nodig is. Een gemeente die dingen in samenwerking met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven tot stand brengt zonder altijd het initiatief te hoeven nemen.

De visie op participatie, die momenteel wordt opgesteld, zal in algemene zin de werkwijze en vormen bepalen die voor het maken van de Omgevingsvisie toepasbaar zijn maar ook voor het proces van initiatief als de Omgevingsvisie eenmaal is vastgesteld. We zorgen voor een goede afstemming, samenloop en wisselwerking tussen de Omgevingsvisie en de Participatievisie.