Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

mfa-borger-odoorn-ban...
logo-borgerodoorn.png
Nota van Uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

boog.png
Wat is de Omgevingswet en een Omgevingsvisie?


Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een bundeling van alle wetgeving en regelgeving die gaan over onze fysieke leefomgeving. Een wet die naast bundeling en vermindering van regels streeft naar een andere manier van werken. Een manier van werken waarin het initiatief centraal staat, de blik integraal is en participatie meer is dan inspraak achteraf.

Het planningssysteem onder de Omgevingswet is cyclisch; de kaders en ambities worden gesteld in een Omgevingsvisie. Deze werken door in het Omgevingsplan en de vergunningverlening. Evaluatie moet de vraag beantwoorden of de doelen en ambities zijn gehaald. Waar nodig of gewenst kan met een herziening van de visie worden bevestigd, bij gestuurd of aangescherpt. Geen statische plannen dus voor een periode van 10 jaar, maar een dynamisch systeem met aanpassingen op basis van resultaten of gewijzigde inzichten.


Hoe ziet een Omgevingsvisie eruit?
De Omgevingsvisie gaat richting geven aan het langetermijnbeleid van de gemeente Borger-Odoorn. De Omgevingsvisie is bij uitstek het instrument dat strategische doelen en lokale behoeften verbindt en voorziet van richting, koers en een daadwerkelijke eerste stap. Op die manier wordt de Omgevingsvisie geen beleidsstuk met alleen mooie verhalen en ambities, maar juist een visie die daadwerkelijk helpt om vanuit die ambities sturing (en uitvoering!) te geven aan de uitdagingen waar de gemeente en de dorpen voor staan.

De totstandkoming van de Omgevingsvisie gaat op hoofdlijnen langs de volgende vijf stappen.
De Nota van Uitgangspunten legt een goede basis voor de stappen 1 tot en met 3. Het maakt daarmee een vertrekpunt richting de Omgevingsvisie zelf. Dan komen ook de stappen 4 en 5 nadrukkelijk aan bod. Waar willen we naartoe en hoe gaan we aan de slag?


Een andere manier van werken onder Omgevingswet en de rol van de Omgevingsvisie
De Omgevingswet streeft naar een andere manier van werken en samenwerken. Binnen het gemeentehuis maar zeker en vooral ook daarbuiten. Ruimte voor initiatief, een integrale blik waarin het gebied centraal staat en waarbij participatie meer is dan inspraak achteraf. De Omgevingsvisie is hierin een belangrijk instrument en geeft in de kern aan wat de rolverdeling tussen gemeente en samenleving is. Ook in de samenwerking tussen gemeenteraad en college is dit van belang. Duidelijk moet worden:

 • Welke ruimte er is voor initiatief vanuit de samenleving en binnen welke kaders?
 • Welke rol de gemeente daarin heeft en welke rol de raad en het college hebben?
 • Welke rol de samenleving of de initiatiefnemer heeft.

Dit vraagt bij de uitwerking naar de Omgevingsvisie om plaatsbepaling van de gemeente en de gemeenteraad en een gesprek over de samenwerking met het college.

 • Wie neemt de leiding; de samenleving of de gemeente?
 • Zijn er kaders vooraf of juist niet?
 • Is de raad sturend richting college?
 • Is er ruimte voor de samenleving of zijn er onderwerpen waar de raad consequent de eigen lijn en koers vast wil houden?
afbeelding3.png (copy)
nieuwe_manier_van_wer... (copy)
logo-borgerodoorn.png
Nota van Uitgangspunten

Omgevingsvisie en Toekomstvisie

mfa-borger-odoorn-ban...
boog.png
Wat is de Omgevingswet en een Omgevingsvisie?


Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Een bundeling van alle wetgeving en regelgeving die gaan over onze fysieke leefomgeving. Een wet die naast bundeling en vermindering van regels streeft naar een andere manier van werken. Een manier van werken waarin het initiatief centraal staat, de blik integraal is en participatie meer is dan inspraak achteraf.

Het planningssysteem onder de Omgevingswet is cyclisch; de kaders en ambities worden gesteld in een Omgevingsvisie. Deze werken door in het Omgevingsplan en de vergunningverlening. Evaluatie moet de vraag beantwoorden of de doelen en ambities zijn gehaald. Waar nodig of gewenst kan met een herziening van de visie worden bevestigd, bij gestuurd of aangescherpt. Geen statische plannen dus voor een periode van 10 jaar, maar een dynamisch systeem met aanpassingen op basis van resultaten of gewijzigde inzichten.


Hoe ziet een Omgevingsvisie eruit?
De Omgevingsvisie gaat richting geven aan het langetermijnbeleid van de gemeente Borger-Odoorn. De Omgevingsvisie is bij uitstek het instrument dat strategische doelen en lokale behoeften verbindt en voorziet van richting, koers en een daadwerkelijke eerste stap. Op die manier wordt de Omgevingsvisie geen beleidsstuk met alleen mooie verhalen en ambities, maar juist een visie die daadwerkelijk helpt om vanuit die ambities sturing (en uitvoering!) te geven aan de uitdagingen waar de gemeente en de dorpen voor staan.

De totstandkoming van de Omgevingsvisie gaat op hoofdlijnen langs de volgende vijf stappen.
De Nota van Uitgangspunten legt een goede basis voor de stappen 1 tot en met 3. Het maakt daarmee een vertrekpunt richting de Omgevingsvisie zelf. Dan komen ook de stappen 4 en 5 nadrukkelijk aan bod. Waar willen we naartoe en hoe gaan we aan de slag?


Een andere manier van werken onder Omgevingswet en de rol van de Omgevingsvisie
De Omgevingswet streeft naar een andere manier van werken en samenwerken. Binnen het gemeentehuis maar zeker en vooral ook daarbuiten. Ruimte voor initiatief, een integrale blik waarin het gebied centraal staat en waarbij participatie meer is dan inspraak achteraf. De Omgevingsvisie is hierin een belangrijk instrument en geeft in de kern aan wat de rolverdeling tussen gemeente en samenleving is. Ook in de samenwerking tussen gemeenteraad en college is dit van belang. Duidelijk moet worden:

 • Welke ruimte er is voor initiatief vanuit de samenleving en binnen welke kaders?
 • Welke rol de gemeente daarin heeft en welke rol de raad en het college hebben?
 • Welke rol de samenleving of de initiatiefnemer heeft.

Dit vraagt bij de uitwerking naar de Omgevingsvisie om plaatsbepaling van de gemeente en de gemeenteraad en een gesprek over de samenwerking met het college.

 • Wie neemt de leiding; de samenleving of de gemeente?
 • Zijn er kaders vooraf of juist niet?
 • Is de raad sturend richting college?
 • Is er ruimte voor de samenleving of zijn er onderwerpen waar de raad consequent de eigen lijn en koers vast wil houden?
afbeelding3.png (copy)
nieuwe_manier_van_wer... (copy)