OMGEVINGSVISIE
Dalfsen

We trekken ongeveer een jaar uit om een Omgevingsvisie op te stellen. 

Lees meer...

Proces en
Planning

De Omgevingsvisie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw kern of wijk iets wilt ontwikkelen. Of als u uw bedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.

Wanneer krijgt u te 
maken met de visie?

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt allerhande bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In de Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de provincies en de gemeenten een Omgevingsvisie opstellen. Dalfsen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden, moeten we nu al keuzes maken, wat leidt tot de Omgevingsvisie. De belangrijkste keuzes worden de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we veel energie in gaan steken.

Waarom een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of waar kan je in de toekomst nog sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Wat is een Omgevingsvisie?

Hoe ziet onze gemeente er in de toekomst uit?

Dat bepalen wij graag samen met u!  Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van de leefomgeving van onze gemeente? Hoe wilt u zelf in de toekomst wonen of werken in de gemeente Dalfsen? Of hoe ziet u dat voor uw kinderen, waar gaan ze naar school of waar kunnen ze wonen? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen en nog vele anderen komen aan bod in de Omgevingsvisie. In 2019 hebben we als gemeente samen met inwoners en anderen de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ gemaakt. Deze laat zien hoe de Dalfser gemeenschap met haar kenmerkende eigenschappen kan inspelen op de kansen en de uitdagingen van morgen. Er is daarbij gekeken hoe de mensen in de gemeente samenwonen, samenleven en samenwerken. Met de Omgevingsvisie borduren we hierop voort en leggen de nadruk op keuzes voor onze fysieke omgeving.

Hoe ziet onze gemeente er in de toekomst uit?

Aan de slag met de Omgevingsvisie! 

In 2019 is de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ samen met de inwoners uit de gemeente Dalfsen tot stand gekomen. Met het opstellen van de Omgevingsvisie maken we deze toekomstvisie concreter in met name de keuzes voor onze fysieke omgeving.

De Dalfser toekomstvisie laat zien hoe de Dalfser gemeenschap met haar kenmerkende eigenschappen kan inspelen op de kansen en uitdagingen van morgen. Het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge verbondenheid is het doel van de gemeenschap. In de toekomstvisie is gekeken hoe de mensen in de gemeente Dalfsen samenwonen, samenleven en samenwerken. Dat zijn de drie hoofdthema’s waarover verder wordt gesproken tijdens de participatie van de omgevingsvisie..

Wat is een Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie beschrijven we wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen of wijken gelden. Of voor een groot gedeelte van het buitengebied. Belangrijke onderwerpen komen aan bod zoals: wat voor woningen moeten we bouwen en waar is ruimte voor bedrijven of waterberging? Of waar kan je in de toekomst nog sporten of recreëren? De Omgevingsvisie is dus voor iedereen belangrijk!

Waarom een Omgevingsvisie?

In 2022 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet bundelt allerhande bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu in één nieuwe wet. In de Omgevingswet is vastgelegd dat het Rijk, de provincies en de gemeenten een Omgevingsvisie opstellen. Dalfsen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden, moeten we nu al keuzes maken, wat leidt tot de Omgevingsvisie. De belangrijkste keuzes worden de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we veel energie in gaan steken.

Dat bepalen wij graag samen met u!  Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van de leefomgeving van onze gemeente? Hoe wilt u zelf in de toekomst wonen of werken in de gemeente Dalfsen? Of hoe ziet u dat voor uw kinderen, waar gaan ze naar school of waar kunnen ze wonen? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen en nog vele anderen komen aan bod in de Omgevingsvisie. In 2019 hebben we als gemeente samen met inwoners en anderen de toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ gemaakt. Deze laat zien hoe de Dalfser gemeenschap met haar kenmerkende eigenschappen kan inspelen op de kansen en de uitdagingen van morgen. Er is daarbij gekeken hoe de mensen in de gemeente samenwonen, samenleven en samenwerken. Met de Omgevingsvisie borduren we hierop voort en leggen de nadruk op keuzes voor onze fysieke omgeving.

Dalfsen

Wanneer krijgt u te 
maken met de visie?

De Omgevingsvisie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw kern of wijk iets wilt ontwikkelen. Of als u uw bedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.

OMGEVINGSVISIE