Op 10 maart 2021 hebben de resultaten van de gebiedsbijeenkomsten en themasessies gepresenteerd en gediscussieerd. Een impressie van de avond vindt u bijgaand.

Naamgeving deelgebieden

U heeft ook mee kunnen denken over de naamgeving van de deelgebieden van de Omgevingsvisie. Wij hebben u gevraagd hoe u tegen  de voorgestelde namen aankeek: moesten die zo blijven zoals ze waren of moesten ze toch anders? U heeft via een stemmogelijkheid uw voorkeur uit kunnen spreken voor een naam per deelgebied. De volgende namen kwamen als favoriet uit de bus en zijn ook overgenomen:

  • Deelgebied Weids Platteland (was eerst Groots Platteland) 
  • Deelgebied Variatie rond de Vecht (was eerst Vertier rond de Vecht)
  • Deelgebied Parels in het landschap (was eerst Lommerrijke Landgoederen)
  • Deelgebied Landelijk Lemelerveld (ongewijzigd gebleven)
Omgevingsfestival

Dat bepalen wij graag samen met u! Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe wilt u zelf in de toekomst wonen of werken in de gemeente Dalfsen? Of hoe ziet u dat voor uw kinderen, waar gaan ze naar school of waar willen ze wonen? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen en nog vele anderen komen aan bod in de Omgevingsvisie.

Deze vragen zijn aan bod gekomen in een enquête, gebieds- en themabijeenkomsten. De resultaten kunt u hieronder inzien. 478 mensen hebben de enquête ingevuld, een mooi resultaat. Daarnaast hebben naar schatting rond de 300 mensen deelgenomen aan de bijeenkomst. Dank voor de inbreng!

Hoe moet de gemeente Dalfsen er over 10 jaar uitzien? 

Bij het Agnieten College in Nieuwleusen is van 9 tot en met 13 november een zogenaamde vlogzuil geplaatst. Scholieren werden via de school geïnformeerd hoe zij hun waardevolle en creatieve input kunnen leveren aan de opstellers van de Omgevingsvisie.

Vlogzuil
Meedoen

De Omgevingsvisie maken we niet alleen, maar samen met u als inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie. In het hele proces kunt u op verschillende manieren uw inbreng geven. We nodigen u van harte uit om mee te denken, te praten en te doen!

Dalfsen
OMGEVINGSVISIE

U heeft ook mee kunnen denken over de naamgeving van de deelgebieden van de Omgevingsvisie. Wij hebben u gevraagd hoe u tegen  de voorgestelde namen aankeek: moesten die zo blijven zoals ze waren of moesten ze toch anders? U heeft via een stemmogelijkheid uw voorkeur uit kunnen spreken voor een naam per deelgebied. De volgende namen kwamen als favoriet uit de bus en zijn ook overgenomen:

  • Deelgebied Weids Platteland (was eerst Groots Platteland) 
  • Deelgebied Variatie rond de Vecht (was eerst Vertier rond de Vecht)
  • Deelgebied Parels in het landschap (was eerst Lommerrijke Landgoederen)
  • Deelgebied Landelijk Lemelerveld (ongewijzigd gebleven)
Meedoen

De Omgevingsvisie maken we niet alleen, maar samen met u als inwoner, ondernemer en maatschappelijke organisatie. In het hele proces kunt u op verschillende manieren uw inbreng geven. We nodigen u van harte uit om mee te denken, te praten en te doen!

Bij het Agnieten College in Nieuwleusen is van 9 tot en met 13 november een zogenaamde vlogzuil geplaatst. Scholieren werden via de school geïnformeerd hoe zij hun waardevolle en creatieve input kunnen leveren aan de opstellers van de Omgevingsvisie.

Vlogzuil
Hoe moet de gemeente Dalfsen er over 10 jaar uitzien? 

Dat bepalen wij graag samen met u! Wat vindt u nu écht belangrijk voor de toekomst van onze gemeente? Hoe wilt u zelf in de toekomst wonen of werken in de gemeente Dalfsen? Of hoe ziet u dat voor uw kinderen, waar gaan ze naar school of waar willen ze wonen? Hoe kunnen we dit met elkaar mogelijk maken? Welke rol speelt de gemeente in deze toekomst? Deze vragen en nog vele anderen komen aan bod in de Omgevingsvisie.

Deze vragen zijn aan bod gekomen in een enquête, gebieds- en themabijeenkomsten. De resultaten kunt u hieronder inzien. 478 mensen hebben de enquête ingevuld, een mooi resultaat. Daarnaast hebben naar schatting rond de 300 mensen deelgenomen aan de bijeenkomst. Dank voor de inbreng!

Omgevingsfestival

Op 10 maart 2021 hebben de resultaten van de gebiedsbijeenkomsten en themasessies gepresenteerd en gediscussieerd. Een impressie van de avond vindt u bijgaand.

Naamgeving deelgebieden