Opbouw en onderdelen Omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE
Dalfsen

We bouwen de Omgevingsvisie stap voor stap op. Daar wordt nu druk aan gewerkt. De Omgevingsvisie wordt te zijner tijd op een aparte website geplaatst. U wordt daarvan op de hoogte gehouden. Op deze pagina ziet u wel welke bouwstenen wij gebruiken voor het opstellen van de visie.

In september 2019 zijn we begonnen met Het Rondje van Dalfsen door aan inwoners van de gemeente Dalfsen te vragen wat hij of zij belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. Na vele honderden gesprekken in de verschillende dorpskernen en buurtschappen, verdiepende bijeenkomsten en interviews met experts (zie www.Dalfseningesprek.nl ) is de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ opgesteld. Op de website kunt u zien wat het resultaat is en hoe deze tot stand is gekomen.

De Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ bevat een groot aantal opgaven waarmee de gemeente en de inwoners aan de slag gaan. De Omgevingsvisie borduurt voort op de essentie van ‘Voor Elkaar’ en legt de nadruk op keuzes voor de fysieke leefomgeving in de deelgebieden en kernen.

Toekomstvisie

De ontwerp Omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen van 14 oktober tot en met 25 november. Het is nu niet meer mogelijk om een reactie te geven op deze ontwerp Omgevingsvisie. Wel kunt u het document inzien via onderstaande link. De vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie staat gepland voor februari 2022.

Ontwerp Omgevingsvisie

In de Kadernota Omgevingsvisie geeft de gemeenteraad aan wat het doel van de Omgevingsvisie is, welke uitgangspunten we bij de start gaan meenemen en op welke wijze de inwoners, ondernemers en stakeholders betrokken worden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ontwikkelingen en trends te volgen en daarop te reageren met ingrepen en voorstellen. Dat heet beleid. Maar beleid vraagt visie en ambitie, een beeld waar het naar toe gaat en moet met de gemeente en een vertaling naar hoe dat moet worden aangepakt. Uw input is bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie essentieel. Niet alleen om na te gaan of de gemeente de juiste visie heeft en opgaven scherp ziet. Ook omdat we als gemeente niet al het beleid zelf uitvoeren, maar dat samen doen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, waterschappen, enzovoort. In de Omgevingsvisie gaan we daarom met alle partijen in gesprek om een breed gedragen en uitvoerbare Omgevingsvisie op te stellen. In de Kadernota staat ook achtergrondinformatie over de Omgevingswet, de opzet van de Omgevingsvisie, het proces en de rol van de gemeente.

Kadernota

In de Toekomstvisie is gesproken over waarden van mensen en de leefomgeving. In de Omgevingsvisie werken we de waarden van de leefomgeving verder uit. We hebben met de ambtelijke organisatie een concept-kaart gemaakt. Op de kaart staan symbolen van plekken en gebieden die iedere Dalfsenaar kent en waar Dalfsen ook buiten haar gemeentegrenzen om bekend is.


Waardenkaart

In de Kadernota staan ambities en thema’s die samenvatten waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat. De ambities uit de Kadernota hebben we wat bijgewerkt zodat ze een goede basis en kapstok zijn voor de gesprekken die we gaan voeren tijdens het komende participatieproces met inwoners, stakeholders, de gemeenteraad en het college. Na de gesprekken die we gaan voeren in de verschillende bijeenkomsten hangen we de kapstok verder vol met onderwerpen die u relevant vindt voor de toekomst van de gemeente. Daarmee krijgen de ambities een specifieke Dalfser kleur en invulling.

Ambities

Naast de waarden die wij hechten aan de leefomgeving die wij graag willen behouden, gaat de Omgevingsvisie gaat ook over de strategische onderwerpen voor de lange(re) termijn. Wat voor gemeente willen wij zijn als Dalfsen en welke keuzes passen daarbij, rekening houdend met trends, ontwikkelingen en opgaven in de regio en daarbuiten. De opinie die de raad hierover op 31 mei en 13 september heeft gegeven, is verwerkt in een ontwikkelkaart die hierin richting geeft.

Ontwikkelkaart

De ontwerp Omgevingsvisie heeft ter inzage gelegen van 14 oktober tot en met 25 november. Het is nu niet meer mogelijk om een reactie te geven op deze ontwerp Omgevingsvisie. Wel kunt u het document inzien via onderstaande link. De vaststelling van de definitieve Omgevingsvisie staat gepland voor februari 2022.

Ontwerp Omgevingsvisie

Naast de waarden die wij hechten aan de leefomgeving die wij graag willen behouden, gaat de Omgevingsvisie gaat ook over de strategische onderwerpen voor de lange(re) termijn. Wat voor gemeente willen wij zijn als Dalfsen en welke keuzes passen daarbij, rekening houdend met trends, ontwikkelingen en opgaven in de regio en daarbuiten. De opinie die de raad hierover op 31 mei en 13 september heeft gegeven, is verwerkt in een ontwikkelkaart die hierin richting geeft.

Ontwikkelkaart

In de Kadernota staan ambities en thema’s die samenvatten waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat. De ambities uit de Kadernota hebben we wat bijgewerkt zodat ze een goede basis en kapstok zijn voor de gesprekken die we gaan voeren tijdens het komende participatieproces met inwoners, stakeholders, de gemeenteraad en het college. Na de gesprekken die we gaan voeren in de verschillende bijeenkomsten hangen we de kapstok verder vol met onderwerpen die u relevant vindt voor de toekomst van de gemeente. Daarmee krijgen de ambities een specifieke Dalfser kleur en invulling.

Ambities

In de Toekomstvisie is gesproken over waarden van mensen en de leefomgeving. In de Omgevingsvisie werken we de waarden van de leefomgeving verder uit. We hebben met de ambtelijke organisatie een concept-kaart gemaakt. Op de kaart staan symbolen van plekken en gebieden die iedere Dalfsenaar kent en waar Dalfsen ook buiten haar gemeentegrenzen om bekend is.


Waardenkaart

In de Kadernota Omgevingsvisie geeft de gemeenteraad aan wat het doel van de Omgevingsvisie is, welke uitgangspunten we bij de start gaan meenemen en op welke wijze de inwoners, ondernemers en stakeholders betrokken worden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ontwikkelingen en trends te volgen en daarop te reageren met ingrepen en voorstellen. Dat heet beleid. Maar beleid vraagt visie en ambitie, een beeld waar het naar toe gaat en moet met de gemeente en een vertaling naar hoe dat moet worden aangepakt. Uw input is bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie essentieel. Niet alleen om na te gaan of de gemeente de juiste visie heeft en opgaven scherp ziet. Ook omdat we als gemeente niet al het beleid zelf uitvoeren, maar dat samen doen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, waterschappen, enzovoort. In de Omgevingsvisie gaan we daarom met alle partijen in gesprek om een breed gedragen en uitvoerbare Omgevingsvisie op te stellen. In de Kadernota staat ook achtergrondinformatie over de Omgevingswet, de opzet van de Omgevingsvisie, het proces en de rol van de gemeente.

Kadernota

In september 2019 zijn we begonnen met Het Rondje van Dalfsen door aan inwoners van de gemeente Dalfsen te vragen wat hij of zij belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. Na vele honderden gesprekken in de verschillende dorpskernen en buurtschappen, verdiepende bijeenkomsten en interviews met experts (zie www.Dalfseningesprek.nl ) is de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ opgesteld. Op de website kunt u zien wat het resultaat is en hoe deze tot stand is gekomen.

De Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ bevat een groot aantal opgaven waarmee de gemeente en de inwoners aan de slag gaan. De Omgevingsvisie borduurt voort op de essentie van ‘Voor Elkaar’ en legt de nadruk op keuzes voor de fysieke leefomgeving in de deelgebieden en kernen.

Toekomstvisie

We bouwen de Omgevingsvisie stap voor stap op. Daar wordt nu druk aan gewerkt. De Omgevingsvisie wordt te zijner tijd op een aparte website geplaatst. U wordt daarvan op de hoogte gehouden. Op deze pagina ziet u wel welke bouwstenen wij gebruiken voor het opstellen van de visie.

Opbouw en onderdelen Omgevingsvisie