Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Op de pagina “Meedoen” vindt u de resultaten hiervan. Vervolgens heeft de raadscommissie zich 31 mei 2021 over de strategische onderwerpen voor de Omgevingsvisie gebogen. Er werd gekeken naar trends, ontwikkelingen en opgaven die op de gemeente afkomen en naar de opbrengst uit het participatietraject. Dit alles is verwerkt in een concept voor de ontwerp Omgevingsvisie. In september is de raadscommissie gevraagd om zijn mening en inzichten te geven over de ontwerp Omgevingsvisie. Deze vergadering en de bijbehorende stukken kunt u terugvinden op www.ris.dalfsen.nl.

OMGEVINGSVISIE
Dalfsen

We trekken tot het eerste kwartaal van 2022 uit om een Omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we in het gemeentehuis gemaakt, waarna in april 2020 de kadernota door de gemeenteraad is vastgesteld. Samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden hebben we in het najaar van 2021 de ambities verder uitgewerkt via o.a. verschillende digitale bijeenkomsten en een enquête.

Proces en Planning

Het college heeft de opinie van de raadscommissie in de definitieve versie van de ontwerp Omgevingsvisie verwerkt. Deze ligt nu van 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage. Iedereen is nu in de gelegenheid om de stukken in te zien en hierop te reageren. Wij organiseren ook inloopbijeenkomsten om vragen te stellen of met ons in gesprek te gaan over de ontwerp Omgevingsvisie. Deze zijn zowel fysiek als digitaal. Op de pagina “Agenda” kunt u de data en locaties vinden.

Volgens de huidige planning stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast in het eerste kwartaal van 2022. De infographic toont stapsgewijs het proces waarmee de Omgevingsvisie tot stand komt, wie daarbij betrokken is en op welke momenten de mijlpalen in tijd zijn.

Proces en Planning

Op de pagina “Meedoen” vindt u de resultaten hiervan. Vervolgens heeft de raadscommissie zich 31 mei 2021 over de strategische onderwerpen voor de Omgevingsvisie gebogen. Er werd gekeken naar trends, ontwikkelingen en opgaven die op de gemeente afkomen en naar de opbrengst uit het participatietraject. Dit alles is verwerkt in een concept voor de ontwerp Omgevingsvisie. In september is de raadscommissie gevraagd om zijn mening en inzichten te geven over de ontwerp Omgevingsvisie. Deze vergadering en de bijbehorende stukken kunt u terugvinden op www.ris.dalfsen.nl.

We trekken tot het eerste kwartaal van 2022 uit om een Omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we in het gemeentehuis gemaakt, waarna in april 2020 de kadernota door de gemeenteraad is vastgesteld. Samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden hebben we in het najaar van 2021 de ambities verder uitgewerkt via o.a. verschillende digitale bijeenkomsten en een enquête.

Het college heeft de opinie van de raadscommissie in de definitieve versie van de ontwerp Omgevingsvisie verwerkt. Deze ligt nu van 14 oktober 2021 tot en met 25 november 2021 ter inzage. Iedereen is nu in de gelegenheid om de stukken in te zien en hierop te reageren. Wij organiseren ook inloopbijeenkomsten om vragen te stellen of met ons in gesprek te gaan over de ontwerp Omgevingsvisie. Deze zijn zowel fysiek als digitaal. Op de pagina “Agenda” kunt u de data en locaties vinden.

Volgens de huidige planning stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast in het eerste kwartaal van 2022. De infographic toont stapsgewijs het proces waarmee de Omgevingsvisie tot stand komt, wie daarbij betrokken is en op welke momenten de mijlpalen in tijd zijn.