Er zijn verschillende momenten in het proces waarop we u willen vragen mee te denken en te helpen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. In de hieronder genoemde weken zullen er bijeenkomsten plaatsvinden om met elkaar van gedachten te wisselen en de visie verder vorm te geven. Deze bijeenkomsten zullen worden afgestemd op de situatie en de maatregelen die op dat moment gelden. Wij zorgen ervoor dat alles COVID-19 proof zal plaatsvinden.

 • Week 19 – 21 (12 tot 28 mei 2021)        
  Actiedagen Omgevingsvisie

 • Week 21 (woensdag 26 mei tussen 16.00 – 17.30 uur)
  Digitale inloopbijeenkomst om toelichting te geven op de ingevulde enquête 
  (vooraf aanmelden via de enquête)

 • Week 25 – 26 (21 juni tot 2 juli 2021)
  Bijeenkomsten per deelgebied

 • Week 28 (12 – 16 juli)
  Reactie op concept waardenkaarten

 

Actiedagen Omgevingsvisie
Medio mei 2021 vinden de Actiedagen voor de Omgevingsvisie plaats. In de periode van 12 tot 28 mei staat een digitale enquête open die door alle inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in Halderberge ingevuld kan worden. Ook worden in deze periode ketenpartners (organisaties zoals buurgemeenten, het Waterschap, de provincie) benaderd met de vraag mee te denken met onze Omgevingsvisie. Op verschillende momenten tijdens deze Actiedagen zijn wij als gemeente met onze Keet zichtbaar op de weekmarkten in de verschillende kernen om u te vragen de enquête in te vullen. 


Agenda

Agenda

Agenda

Er zijn verschillende momenten in het proces waarop we u willen vragen mee te denken en te helpen bij het opstellen van de Omgevingsvisie. In de hieronder genoemde weken zullen er bijeenkomsten plaatsvinden om met elkaar van gedachten te wisselen en de visie verder vorm te geven. Deze bijeenkomsten zullen worden afgestemd op de situatie en de maatregelen die op dat moment gelden. Wij zorgen ervoor dat alles COVID-19 proof zal plaatsvinden.

 • Week 19 – 21 (12 tot 28 mei 2021)        
  Actiedagen Omgevingsvisie

 • Week 21 (woensdag 26 mei tussen 16.00 – 17.30 uur)
  Digitale inloopbijeenkomst om toelichting te geven op de ingevulde enquête 
  (vooraf aanmelden via de enquête)

 • Week 25 – 26 (21 juni tot 2 juli 2021)
  Bijeenkomsten per deelgebied

 • Week 28 (12 – 16 juli)
  Reactie op concept waardenkaarten

 

Actiedagen Omgevingsvisie
Medio mei 2021 vinden de Actiedagen voor de Omgevingsvisie plaats. In de periode van 12 tot 28 mei staat een digitale enquête open die door alle inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in Halderberge ingevuld kan worden. Ook worden in deze periode ketenpartners (organisaties zoals buurgemeenten, het Waterschap, de provincie) benaderd met de vraag mee te denken met onze Omgevingsvisie. Op verschillende momenten tijdens deze Actiedagen zijn wij als gemeente met onze Keet zichtbaar op de weekmarkten in de verschillende kernen om u te vragen de enquête in te vullen. 


Agenda