Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

De gemeente Halderberge maakt het komende jaar samen met inwoners, ondernemers en organisaties een Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze gemeente. Met de Omgevingsvisie willen we u als inwoner, ondernemer, vereniging of organisatie inspireren en uitdagen om onze gemeente nog leefbaarder, gezonder, veiliger, toekomstbestendiger en duurzamer te maken.

In deze visie beschrijven we per gebied (de vijf kernen, het buitengebied en bedrijventerrein Borchwerf) de opgaven en richtlijnen voor nieuwe initiatieven. Deze richtlijnen worden gebaseerd op de waarden en opgaven die er in de verschillende gebieden zijn. Het is de bedoeling dat nieuwe initiatieven uiteindelijk de waarden van uw leefomgeving zullen behouden of versterken.

Om te komen tot deze waarden, hebben we uw hulp nodig! U weet immers als geen ander waar u trots op bent in uw woon/werkomgeving en waar er nog verbetering mogelijk is. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken, meepraten en meedoen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie, het proces en de activiteiten die we organiseren rondom het opstellen van de Omgevingsvisie.

Omgevingsvisie Halderberge 2021

Deze website is ontwikkeld door BügelHajema Adviseurs.
Fotografie: Gemeente Halderberge, Peek Creative Studios, Peter Braakman Photography, deelnemers fotowedstrijd gemeente Halderberge

Wat leuk dat u deze website over de Omgevingsvisie Halderberge bezoekt. Mijn naam is Hans Wierikx, wethouder van de gemeente Halderberge en in mijn portefeuille heb ik onder andere de Omgevingswet. 

Voor de gemeente is het belangrijk dat we een Omgevingsvisie maken waarin we beschrijven wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Hoe de toekomst van de gemeente Halderberge eruit ziet, bepalen we graag samen met u. Want wat vindt ú nu echt belangrijk voor de toekomst van onze gemeente?

Graag nodig ik u uit om mee te praten over het buitengebied of uw eigen woonplaats tijdens één van de digitale bijeenkomsten

Omgevingsvisie Halderberge 2021

De gemeente Halderberge maakt het komende jaar samen met inwoners, ondernemers en organisaties een Omgevingsvisie. Deze Omgevingsvisie beschrijft het toekomstbeeld voor onze gemeente. Met de Omgevingsvisie willen we u als inwoner, ondernemer, vereniging of organisatie inspireren en uitdagen om onze gemeente nog leefbaarder, gezonder, veiliger, toekomstbestendiger en duurzamer te maken.

In deze visie beschrijven we per gebied (de vijf kernen, het buitengebied en bedrijventerrein Borchwerf) de opgaven en richtlijnen voor nieuwe initiatieven. Deze richtlijnen worden gebaseerd op de waarden en opgaven die er in de verschillende gebieden zijn. Het is de bedoeling dat nieuwe initiatieven uiteindelijk de waarden van uw leefomgeving zullen behouden of versterken.

Om te komen tot deze waarden, hebben we uw hulp nodig! U weet immers als geen ander waar u trots op bent in uw woon/werkomgeving en waar er nog verbetering mogelijk is. We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken, meepraten en meedoen bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie.

Op deze website vindt u meer informatie over de Omgevingsvisie, het proces en de activiteiten die we organiseren rondom het opstellen van de Omgevingsvisie.

Wat is een Omgevingsvisie?

In Nederland hebben we veel regels voor de omgeving waarin we leven. Deze regels zijn ook niet voor iedereen duidelijk. Goede initiatieven komen daardoor soms lastig van de grond omdat je makkelijk verdwaalt in het doolhof van regels. Daar komt verandering in door de Omgevingswet, die in 2022 wordt ingevoerd. 

De Omgevingswet zorgt voor minder regels en regels die makkelijker te vinden zijn. De wet gaat over onze fysieke leefomgeving. De ‘fysieke leefomgeving’ staat voor datgene wat je ziet, voelt en ruikt in je omgeving. Dat zijn bijvoorbeeld gebouwen, wegen, parken, de lucht, sloten, rivieren en bossen Door de nieuwe wet komt meer ruimte voor ideeën en initiatieven van inwoners en ondernemers.

Voordat de wet van kracht wordt, moeten gemeenten, maar ook provincies, Waterschappen en het Rijk een aantal stappen nemen. Zij moeten onder andere allemaal een Omgevingsvisie maken. In een Omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Het gaat over ontwikkelingen en oplossingen die vaak voor meerdere kernen, wijken of gebieden gelden.

Halderberge is een gemeente waar het goed wonen, leven, werken en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden en te versterken, moeten we nu al keuzes maken. Die keuzes leiden tot de Omgevingsvisie. De belangrijkste keuzes worden de speerpunten van de Omgevingsvisie. Dit zijn de punten waar we veel energie in gaan steken.

Wanneer krijgt u te maken met de visie?

De Omgevingsvisie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of Omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw kern of wijk iets wilt ontwikkelen. Of als u uw bedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is en waar u rekening mee kan houden om met uw initiatief de waarden van Halderberge te behouden of te versterken. Om zodoende met een procedure van het geldende bestemmings- of Omgevingsplan af te wijken. De Omgevingsvisie is als het ware een soort vervanger van de structuurvisie die in 2013 is vastgesteld en vormt de basis voor het op te stellen Omgevingsplan.

Deze website is ontwikkeld door BügelHajema Adviseurs.
Fotografie: Gemeente Halderberge, Peek Creative Studios, Peter Braakman Photography, deelnemers fotowedstrijd gemeente Halderberge

Wat leuk dat u deze website over de Omgevingsvisie Halderberge bezoekt. Mijn naam is Hans Wierikx, wethouder van de gemeente Halderberge en in mijn portefeuille heb ik onder andere de Omgevingswet. 

Voor de gemeente is het belangrijk dat we een Omgevingsvisie maken waarin we beschrijven wat we echt belangrijk vinden voor de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Hoe de toekomst van de gemeente Halderberge eruit ziet, bepalen we graag samen met u. Want wat vindt ú nu echt belangrijk voor de toekomst van onze gemeente?

Graag nodig ik u uit om mee te praten over het buitengebied of uw eigen woonplaats tijdens één van de digitale bijeenkomsten