Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Meedoen en meepraten

We willen graag dat u als inwoner, ondernemer, vereniging of instelling van Halderberge meedenkt over uw eigen omgeving. Dit kan uw straat zijn of wijk zijn of bijvoorbeeld het gebied waar u gaat wandelen of fietsen. We willen graag van u weten of u veranderingen ziet en wat er in uw omgeving zou moeten of kunnen gebeuren. Daarom nodigen wij u de komende tijd uit om met ons in gesprek te gaan. Hoe? Via deze website, de website www.halderberge.nl, de gemeentelijke pagina’s in de Halderbergse Bode en onze sociale mediakanalen informeren wij u over het traject van de Omgevingsvisie. Wilt u hier actief bij betrokken worden? Geef dit dan door via het contactformulier, via het mailadres gemeente@halderberge.nl of via 140165.

Meedoen en meepraten

We willen graag dat u als inwoner, ondernemer, vereniging of instelling van Halderberge meedenkt over uw eigen omgeving. Dit kan uw straat zijn of wijk zijn of bijvoorbeeld het gebied waar u gaat wandelen of fietsen. We willen graag van u weten of u veranderingen ziet en wat er in uw omgeving zou moeten of kunnen gebeuren. Daarom nodigen wij u de komende tijd uit om met ons in gesprek te gaan. Hoe? Via deze website, de website www.halderberge.nl, de gemeentelijke pagina’s in de Halderbergse Bode en onze sociale mediakanalen informeren wij u over het traject van de Omgevingsvisie. Wilt u hier actief bij betrokken worden? Geef dit dan door via het contactformulier, via het mailadres gemeente@halderberge.nl of via 140165.