Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Het proces van de Omgevingsvisie is gestart met het opstellen van de Omgevingsagenda. In de Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad in september 2020 een aantal belangrijke uitgangspunten en ambities voor de Omgevingsvisie en het proces vastgelegd.

Deze uitgangspunten hebben we tot begin juni 2021 aan u voorgelegd in een digitale enquête[MH1] . In deze enquête hebben we u gevraagd of u zich herkent in de waarden voor uw gemeente en dorp. Vindt u dezelfde zaken belangrijk als in de Omgevingsagenda zijn benoemd? En wat moet er aangepakt worden in uw kern of dorp? Tegelijkertijd hebben we ook een aantal professionele partijen (ketenpartners zoals buurgemeenten, het Waterschap en de GGD) benaderd met de vraag om met ons mee te denken over de speerpunten/opgaven waar we aan moeten en willen gaan werken de komende periode. Denk hierbij aan de energietransitie, woningbouw e.d..

In 3 bijeenkomsten zijn we met u in gesprek gegaan over de uitkomsten. De presentaties en verslagen zijn in de agenda van deze website terug te vinden.

In de zomer van 2021 werken we de input uit tot een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie. Tegelijkertijd  willen we u uitdagen om ons, tot 28 augustus, te voeden met ‘goede ideeën voor de toekomst van Halderberge’ d.m.v. een prijsvraag.  Meer informatie hierover vindt u in de agenda. In september gaan we vervolgens met u in gesprek over de concept omgevingsvisie.

Najaar 2021 leggen we de ontwerp-Omgevingsvisie voor iedereen ter inzage en kunt u daar uw mening over geven. In dit document zijn de reacties weergegeven en is aangegeven wat met de reactie is gedaan. De bedoeling is dan dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie begin 2022 vaststelt.

Proces en planning

Proces en planning

Het proces van de Omgevingsvisie is gestart met het opstellen van de Omgevingsagenda. In de Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad in september 2020 een aantal belangrijke uitgangspunten en ambities voor de Omgevingsvisie en het proces vastgelegd.

Deze uitgangspunten hebben we tot begin juni 2021 aan u voorgelegd in een digitale enquête[MH1] . In deze enquête hebben we u gevraagd of u zich herkent in de waarden voor uw gemeente en dorp. Vindt u dezelfde zaken belangrijk als in de Omgevingsagenda zijn benoemd? En wat moet er aangepakt worden in uw kern of dorp? Tegelijkertijd hebben we ook een aantal professionele partijen (ketenpartners zoals buurgemeenten, het Waterschap en de GGD) benaderd met de vraag om met ons mee te denken over de speerpunten/opgaven waar we aan moeten en willen gaan werken de komende periode. Denk hierbij aan de energietransitie, woningbouw e.d..

In 3 bijeenkomsten zijn we met u in gesprek gegaan over de uitkomsten. De presentaties en verslagen zijn in de agenda van deze website terug te vinden.

In de zomer van 2021 werken we de input uit tot een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie. Tegelijkertijd  willen we u uitdagen om ons, tot 28 augustus, te voeden met ‘goede ideeën voor de toekomst van Halderberge’ d.m.v. een prijsvraag.  Meer informatie hierover vindt u in de agenda. In september gaan we vervolgens met u in gesprek over de concept omgevingsvisie.

Najaar 2021 leggen we de ontwerp-Omgevingsvisie voor iedereen ter inzage en kunt u daar uw mening over geven. In dit document zijn de reacties weergegeven en is aangegeven wat met de reactie is gedaan. De bedoeling is dan dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie begin 2022 vaststelt.