Het proces van de Omgevingsvisie is gestart met het opstellen van de Omgevingsagenda. In de Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad in september 2020 een aantal belangrijke uitgangspunten en ambities voor de Omgevingsvisie en het proces vastgelegd.

Deze uitgangspunten leggen we medio mei 2021 aan u voor in een digitale enquête. We leggen met name de waarden voor uw gemeente en dorp voor en zijn benieuwd of u deze waarden herkent. Vindt u dezelfde zaken belangrijk als in de Omgevingsagenda zijn benoemd? En wat moet er aangepakt worden in uw kern of dorp? Tegelijkertijd benaderen we ook een aantal professionele partijen (ketenpartners zoals buurgemeenten, het Waterschap en de GGD) met de vraag om met ons mee te denken over de speerpunten/opgaven waar we aan moeten en willen gaan werken de komende periode. Denk hierbij aan de energietransitie, woningbouw e.d..

Alle input voegen we samen en deze resultaten worden aan u voorgelegd met de vraag of de resultaten goed zijn verwerkt. Dit gebeurt in juni/juli 2021. In de zomer van 2021 werken we op basis van deze gesprekken een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie uit. Ook hier krijgt u de ruimte om met ons mee te denken. Hoe dit precies georganiseerd wordt, is nog niet bekend. Wanneer hier meer over bekend is, kunt u de informatie vinden op deze website. Ook kunt u via het contactformulier aangeven dat u persoonlijk op de hoogte gehouden wil worden van dit traject.  

Najaar 2021 leggen we de ontwerp-Omgevingsvisie voor iedereen ter inzage en kunt u daar uw mening over geven. De bedoeling is dan dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie begin 2022 vaststelt.

Proces en planning

Proces en
planning

Proces en planning

Het proces van de Omgevingsvisie is gestart met het opstellen van de Omgevingsagenda. In de Omgevingsagenda heeft de gemeenteraad in september 2020 een aantal belangrijke uitgangspunten en ambities voor de Omgevingsvisie en het proces vastgelegd.

Deze uitgangspunten leggen we medio mei 2021 aan u voor in een digitale enquête. We leggen met name de waarden voor uw gemeente en dorp voor en zijn benieuwd of u deze waarden herkent. Vindt u dezelfde zaken belangrijk als in de Omgevingsagenda zijn benoemd? En wat moet er aangepakt worden in uw kern of dorp? Tegelijkertijd benaderen we ook een aantal professionele partijen (ketenpartners zoals buurgemeenten, het Waterschap en de GGD) met de vraag om met ons mee te denken over de speerpunten/opgaven waar we aan moeten en willen gaan werken de komende periode. Denk hierbij aan de energietransitie, woningbouw e.d..

Alle input voegen we samen en deze resultaten worden aan u voorgelegd met de vraag of de resultaten goed zijn verwerkt. Dit gebeurt in juni/juli 2021. In de zomer van 2021 werken we op basis van deze gesprekken een eerste conceptversie van de Omgevingsvisie uit. Ook hier krijgt u de ruimte om met ons mee te denken. Hoe dit precies georganiseerd wordt, is nog niet bekend. Wanneer hier meer over bekend is, kunt u de informatie vinden op deze website. Ook kunt u via het contactformulier aangeven dat u persoonlijk op de hoogte gehouden wil worden van dit traject.  

Najaar 2021 leggen we de ontwerp-Omgevingsvisie voor iedereen ter inzage en kunt u daar uw mening over geven. De bedoeling is dan dat de gemeenteraad de Omgevingsvisie begin 2022 vaststelt.

Proces en
planning