Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

Kaart gemeente Opsterland

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
U kunt dan een e-mail sturen naar: Ilse.Blaauw@opsterland.nl

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke initiatieven. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en zo nodig vergunningen aan te vragen.

Wonen, werken en leven in Opsterland

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten een omgevingsvisie hebben. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De omgevingsvisie schetst de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon-, werk-, en leefomgeving op de langere termijn.

Opsterland heeft vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet in 2015 een omgevingsvisie opgesteld. Hierbij zijn allerlei partijen zoals inwoners, ondernemers en instellingen door middel van informatiebijeenkomsten en inspiratiesessies geïnformeerd en betrokken. Doordat de invoering van de omgevingswet een aantal keer is uitgesteld en nieuwe (beleids)inzichten aan de orde zijn, vernieuwen wij die omgevingsvisie.

Interactie met de mienskip

De gemeente heeft intensief en regelmatig contact met inwoners en belanghebbenden. We halen zo informatie op die we ook meenemen in de actualisatie van de omgevingsvisie. Daarnaast zien we de omgevingsvisie als een groeimodel waarbij we door informatiebijeenkomsten het gesprek over de verschillende thema’s blijven aangaan met de omgeving en checken zo of de visie nog aansluit bij hun wensen en belangen.

Hoe willen wij samenwerken?

Volop ideeën en initiatieven in Opsterland: daar willen we als gemeente goed op inspelen en bij aansluiten. Dit betekent dat we in overleg met dorpsbelangen, inwoners, ondernemers en andere overheden zoals waterschappen en provincie, ideeën willen uitvoeren. Samenwerken en verbinden is een belangrijk uitgangspunt.

Wij hebben als gemeente een ondersteunende rol. We kunnen het niet alleen. We trekken graag samen op met inwoners, bedrijven en organisaties. We zijn geen gemeente die vooral zelf alles bepaalt, controleert en stuurt. We zijn een overheid die het liefst samenwerkt, meedenkt, meehelpt en dus faciliteert.

Bij dit alles gaan we uit van vertrouwen. Soms moeten we wel de regie nemen. We houden immers onze rol als uitvoerder van wettelijke taken.

Offline: This content can only be displayed when online.

Heeft u nog vragen of opmerkingen?
U kunt dan een e-mail sturen naar: Ilse.Blaauw@opsterland.nl

Welkom op deze website van de Omgevingsvisie. Op deze website willen we u informeren over... Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

Start de route of klik op 1 van de thema's of opgaven.  

Welkom!
Omgevingsvisie Opsterland

De nieuwe Omgevingswet treedt op 1 januari 2023 in werking. Deze wet brengt grote veranderingen met zich mee voor gemeente, bewoners en organisaties. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ruimtelijke initiatieven. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en zo nodig vergunningen aan te vragen.

Wonen, werken en leven in Opsterland

Met de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten een omgevingsvisie hebben. De omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoersplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De omgevingsvisie schetst de hoofdlijnen van de ontwikkelingsrichting voor de woon-, werk-, en leefomgeving op de langere termijn.

Opsterland heeft vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet in 2015 een omgevingsvisie opgesteld. Hierbij zijn allerlei partijen zoals inwoners, ondernemers en instellingen door middel van informatiebijeenkomsten en inspiratiesessies geïnformeerd en betrokken. Doordat de invoering van de omgevingswet een aantal keer is uitgesteld en nieuwe (beleids)inzichten aan de orde zijn, vernieuwen wij die omgevingsvisie.

Interactie met de mienskip

De gemeente heeft intensief en regelmatig contact met inwoners en belanghebbenden. We halen zo informatie op die we ook meenemen in de actualisatie van de omgevingsvisie. Daarnaast zien we de omgevingsvisie als een groeimodel waarbij we door informatiebijeenkomsten het gesprek over de verschillende thema’s blijven aangaan met de omgeving en checken zo of de visie nog aansluit bij hun wensen en belangen.

Hoe willen wij samenwerken?

Volop ideeën en initiatieven in Opsterland: daar willen we als gemeente goed op inspelen en bij aansluiten. Dit betekent dat we in overleg met dorpsbelangen, inwoners, ondernemers en andere overheden zoals waterschappen en provincie, ideeën willen uitvoeren. Samenwerken en verbinden is een belangrijk uitgangspunt.

Wij hebben als gemeente een ondersteunende rol. We kunnen het niet alleen. We trekken graag samen op met inwoners, bedrijven en organisaties. We zijn geen gemeente die vooral zelf alles bepaalt, controleert en stuurt. We zijn een overheid die het liefst samenwerkt, meedenkt, meehelpt en dus faciliteert.

Bij dit alles gaan we uit van vertrouwen. Soms moeten we wel de regie nemen. We houden immers onze rol als uitvoerder van wettelijke taken.

Offline: This content can only be displayed when online.