Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

Klimaatadaptatie; tegengaan van wateroverlast en hittestress

De effecten van klimaatverandering worden ook in Opsterland zichtbaar. Vooral bij de inrichting van de dorpen is het belangrijk dat we maatregelen nemen.

In de zandgebieden van Opsterland is het sneller droger en moeten we er voor waken dat het grondwater niet te diep wegzakt. Het helpt om het hemelwater niet in het rioolstelsel te laten belanden, maar wel in tuin, straat en oppervlaktewater. In de veengebieden is wateropvangen en vasthouden gemakkelijker. Hier willen we graag op verschillende plaatsen het waterpeil verhogen. Daardoor wordt het veen gespaard en CO2-uitstoot tegengegaan.

Hittestress kan worden voorkomen door minder verharding en meer groen bij woningen en in de openbare ruimte. Ook schaduw biedende begroeiing in het buitengebied, groene daken op woningen en bedrijven en ook slimme materiaalkeuzes gaan hittestress tegen.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

De effecten van klimaatverandering worden ook in Opsterland zichtbaar. Vooral bij de inrichting van de dorpen is het belangrijk dat we maatregelen nemen.

In de zandgebieden van Opsterland is het sneller droger en moeten we er voor waken dat het grondwater niet te diep wegzakt. Het helpt om het hemelwater niet in het rioolstelsel te laten belanden, maar wel in tuin, straat en oppervlaktewater. In de veengebieden is wateropvangen en vasthouden gemakkelijker. Hier willen we graag op verschillende plaatsen het waterpeil verhogen. Daardoor wordt het veen gespaard en CO2-uitstoot tegengegaan.

Hittestress kan worden voorkomen door minder verharding en meer groen bij woningen en in de openbare ruimte. Ook schaduw biedende begroeiing in het buitengebied, groene daken op woningen en bedrijven en ook slimme materiaalkeuzes gaan hittestress tegen.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.