Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

We zijn trots op onze identiteit en
ons erfgoed

Identiteit en erfgoed gaan over wat Opsterland eigen maakt. Hoe verbinden de mensen in Opsterland zich met het landschap? Waarom voelen ze zich ‘Opsterlander’? En hoe geven ze daar vorm aan?

Het sociale en het fysieke landschap in Opsterland is bijzonder en is door de eeuwen heen mee vormgegeven door mensenhanden. Het sociale landschap gaat over de verbindingen die mensen met elkaar hebben. Wie je kent, wat je doet en wie je ontmoet. Het bepaalt ook de identiteit van Opsterland en haar inwoners. Ons erfgoed bestaat niet alleen uit verkaveling, de landgoederen, infrastructuur en archeologische waarden, maar ook uit tradities en cultuur.  

Erfgoed en identiteit kunnen helpen bij het maken van keuzes en de manier waarop wij met inwoners samenwerken.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

Identiteit en erfgoed gaan over wat Opsterland eigen maakt. Hoe verbinden de mensen in Opsterland zich met het landschap? Waarom voelen ze zich ‘Opsterlander’? En hoe geven ze daar vorm aan?

Het sociale en het fysieke landschap in Opsterland is bijzonder en is door de eeuwen heen mee vormgegeven door mensenhanden. Het sociale landschap gaat over de verbindingen die mensen met elkaar hebben. Wie je kent, wat je doet en wie je ontmoet. Het bepaalt ook de identiteit van Opsterland en haar inwoners. Ons erfgoed bestaat niet alleen uit verkaveling, de landgoederen, infrastructuur en archeologische waarden, maar ook uit tradities en cultuur.  

Erfgoed en identiteit kunnen helpen bij het maken van keuzes en de manier waarop wij met inwoners samenwerken.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.