Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

We verbeteren de omgevingskwaliteit

Wij willen de omgevingskwaliteit in onze gemeente verbeteren. De omgevingskwaliteit is een optelsom van ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en omgevingswaardering. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Ruimtelijke kwaliteit zegt iets over het feit of de (openbare) ruimte goed te gebruiken is. Maar ook of het er prettig is om te verblijven en of dat zo blijft. Het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Milieukwaliteit gaat over geluid, geur, licht en stof. Maar ook over de kwaliteit van bodem, grondwater en lucht.

Omgevingswaardering gaat over de manier waarop mensen hun omgeving beleven en wat voor waarde zij daaraan koppelen. De waardering van een plek wordt door veel verschillende aspecten bepaald. De economische, sociale en ecologische kenmerken van een plek dragen bij aan de waardering van een plek.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.
Logo gemeente Opsterland

Omgevingsvisie Opsterland

Wij willen de omgevingskwaliteit in onze gemeente verbeteren. De omgevingskwaliteit is een optelsom van ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en omgevingswaardering. Maar wat betekent dit eigenlijk?

Ruimtelijke kwaliteit zegt iets over het feit of de (openbare) ruimte goed te gebruiken is. Maar ook of het er prettig is om te verblijven en of dat zo blijft. Het gaat om gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde.

Milieukwaliteit gaat over geluid, geur, licht en stof. Maar ook over de kwaliteit van bodem, grondwater en lucht.

Omgevingswaardering gaat over de manier waarop mensen hun omgeving beleven en wat voor waarde zij daaraan koppelen. De waardering van een plek wordt door veel verschillende aspecten bepaald. De economische, sociale en ecologische kenmerken van een plek dragen bij aan de waardering van een plek.

Wat is uw mening?
Offline: This content can only be displayed when online.