Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Hoe kwam de visie tot stand?

Omdat de Omgevingsvisie is gebaseerd op het bestaande beleid en kaderstellingen is in de eerste helft van 2021 als eerste een concept van de visie opgesteld in nauw overleg met de ambtelijke vakdeskundigen.

Bestaand beleid was ons vertrek punt. Dit beleid hebben we eerder in samenspraak met de gemeenschap en stakeholders opgesteld. Daarnaast zijn wij continu in gesprek met de omgeving en weten we wat er buiten leeft. Om die reden hebben wij geen uitgebreid participatietraject doorlopen in aanloop naar dit eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas. Uw inbreng vinden we belangrijk. Graag horen we van u of u de bestaande koers herkent in deze visie.

U kunt  uw reactie of vragen via deze website indienen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie Peel en Maas vast.

Wat is de status? En tot wanneer is de visie geldig?

Een Omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt (de gemeente Peel en Maas in dit geval). Nieuwe plannen moeten voldoen aan de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als bewoner of ondernemer een plan, dan is de Omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de Omgevingsvisie  beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Er zit geen einddatum aan de Omgevingsvisie. We zijn continu in gesprek met onze gemeenschap, volgen trends en ontwikkelingen en monitoren op diverse onderdelen. Geeft dit aanleiding om de Omgevingsvisie aan te passen dan doen we dat. In ieder geval elke 2 jaar houden we de Omgevingsvisie tegen het licht.

Zo blijft de Omgevingsvisie actueel en compleet.

Wat is een omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is nieuw. Het is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie hebben. De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet. Maar in de visie staat ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.


Achtergrond-
informatie

Achtergrond

Omdat de Omgevingsvisie is gebaseerd op het bestaande beleid en kaderstellingen is in de eerste helft van 2021 als eerste een concept van de visie opgesteld in nauw overleg met de ambtelijke vakdeskundigen.

Bestaand beleid was ons vertrek punt. Dit beleid hebben we eerder in samenspraak met de gemeenschap en stakeholders opgesteld. Daarnaast zijn wij continu in gesprek met de omgeving en weten we wat er buiten leeft. Om die reden hebben wij geen uitgebreid participatietraject doorlopen in aanloop naar dit eerste concept van de Omgevingsvisie Peel en Maas. Uw inbreng vinden we belangrijk. Graag horen we van u of u de bestaande koers herkent in deze visie.

U kunt  uw reactie of vragen via deze website indienen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie Peel en Maas vast.

Een Omgevingsvisie is bindend voor de overheid die hem vaststelt (de gemeente Peel en Maas in dit geval). Nieuwe plannen moeten voldoen aan de Omgevingsvisie.

De Omgevingsvisie inspireert en nodigt uit. Heb je als bewoner of ondernemer een plan, dan is de Omgevingsvisie in het bijzonder van belang. Aan de hand van de Omgevingsvisie  beoordelen we plannen en ideeën die niet passen in het bestemmingsplan/omgevingsplan.

Er zit geen einddatum aan de Omgevingsvisie. We zijn continu in gesprek met onze gemeenschap, volgen trends en ontwikkelingen en monitoren op diverse onderdelen. Geeft dit aanleiding om de Omgevingsvisie aan te passen dan doen we dat. In ieder geval elke 2 jaar houden we de Omgevingsvisie tegen het licht.

Zo blijft de Omgevingsvisie actueel en compleet.

Wat is de status? En tot wanneer is de visie geldig?

Hoe kwam de visie tot stand?

Wat is een omgevingsvisie?

De Omgevingsvisie is nieuw. Het is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in 2022 in werking. Alle gemeenten in Nederland moeten een Omgevingsvisie hebben. De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast.

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken, ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe we onze samenleving veilig en gezond houden, nu en in de toekomst. In de visie staat wat wij als gemeente en als samenleving belangrijk vinden om te behouden, te versterken en te ontwikkelen.

In de Omgevingsvisie geven we aan hoe we hier samen mee aan de slag kunnen. De Omgevingswet gaat uit van vertrouwen en ruimte voor eigen initiatief. Daarom geven we aan wat de gemeente doet. Maar in de visie staat ook wat inwoners, ondernemers, organisaties en andere partijen in de samenleving kunnen doen.


Achtergrond-
informatie

Achtergrond