Omgevingsvisie Schagen

Dat is waar de Omgevingsvisie over gaat. Veel bewoners en ondernemers, scholieren en experts deden mee bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie. Zij vulden enquêtes in en zij waren aanwezig op verschillende bijeenkomsten. Zo maakten we de ontwerp Omgevingsvisie. Wie dat wilde kon tot en met 16 augustus op deze ontwerp Omgevingsvisie reageren.

Milieu Effect Rapportage
De gemeente maakte naast de ontwerp Omgevingsvisie ook een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit is een onderzoek naar de invloed van de Omgevingsvisie op het milieu. De MER gaat in op veel onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn water, bodem en landschap. Tot en met 16 augustus kon u ook op de MER reageren. Op de ontwerp Omgevingsvisie en de MER zijn in totaal 14 reacties binnengekomen.

Waarom een visie?
Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie staan deze keuzes. Dit noemen we de speerpunten van de Omgevingsvisie. Die geven aan waar we in de toekomst energie in gaan steken. Lees in de ontwerp Omgevingsvisie welke speerpunten in deze versie van de visie staan.

Wanneer krijgt u te maken met de visie?
De visie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw dorp of wijk een veld met zonnepanelen wilt ontwikkelen. Of als u uw recreatiebedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.


Hoe ziet onze gemeente er uit 
in de toekomst? 

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Alle actuele informatie over de Omgevingsvisie delen wij op deze website. Deze website is mogelijk niet voor iedereen goed leesbaar. Alle informatie staat ook op onze website www.schagen.nl/omgevingsvisie, die is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid.

Omgevingsvisie Schagen

Hoe ziet onze gemeente er uit 
in de toekomst? 

Dat is waar de Omgevingsvisie over gaat. Veel bewoners en ondernemers, scholieren en experts deden mee bij de voorbereiding van de Omgevingsvisie. Zij vulden enquêtes in en zij waren aanwezig op verschillende bijeenkomsten. Zo maakten we de ontwerp Omgevingsvisie. Wie dat wilde kon tot en met 16 augustus op deze ontwerp Omgevingsvisie reageren.

Milieu Effect Rapportage
De gemeente maakte naast de ontwerp Omgevingsvisie ook een Milieu Effect Rapportage (MER). Dit is een onderzoek naar de invloed van de Omgevingsvisie op het milieu. De MER gaat in op veel onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn water, bodem en landschap. Tot en met 16 augustus kon u ook op de MER reageren. Op de ontwerp Omgevingsvisie en de MER zijn in totaal 14 reacties binnengekomen.

Waarom een visie?
Schagen is een gemeente waar het goed wonen, leven en recreëren is. Om dit in de toekomst zo te houden moeten we nu al belangrijke keuzes maken. In de Omgevingsvisie staan deze keuzes. Dit noemen we de speerpunten van de Omgevingsvisie. Die geven aan waar we in de toekomst energie in gaan steken. Lees in de ontwerp Omgevingsvisie welke speerpunten in deze versie van de visie staan.

Wanneer krijgt u te maken met de visie?
De visie is belangrijk voor iedereen. Het gaat tenslotte over de toekomst van onze gemeente. Heeft u in de toekomst een plan dat niet in het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan past? Bijvoorbeeld als u samen met uw dorp of wijk een veld met zonnepanelen wilt ontwikkelen. Of als u uw recreatiebedrijf wilt vergroten. Dan geeft de Omgevingsvisie aan wat voor uw plan belangrijk is.


Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (0224) 210 400 of vul ons contactformulier in.

Alle actuele informatie over de Omgevingsvisie delen wij op deze website. Deze website is mogelijk niet voor iedereen goed leesbaar. Alle informatie staat ook op onze website www.schagen.nl/omgevingsvisie, die is opgebouwd volgens de webrichtlijnen van de overheid.