Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Foto
GOLF
Logo
Omgevingsvisie Schagen

stappenplan

wittekrul (Copy)
groene krul

Heeft u een plan of een idee dat u wilt uitvoeren in onze gemeente? Kijk eerst of u plan al mogelijk is binnen het bestemmingsplan. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u opzoeken welk bestemmingsplan voor uw plan geldt. In het bestemmingsplan staat wat mag op welke plek in de gemeente. 

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan is het stappenplan van belang. In het stappenplan staat wat u kunt doen om uw plan goed voor te bereiden.

 • We vinden veel dingen waardevol in onze gemeente. Bijvoorbeeld het landschap en de vele verenigingen. Waarden die we graag houden en versterken. De waarden staan per plek aangegeven op de waardenkaart.
 • Kijk op de kaart welke waarden de plek van uw plan heeft.
 • Ga na of uw plan past bij deze waarden.
 • Heeft u nog geen plek in gedachten? Dan kan de waardenkaart helpen om een geschikte plek te vinden voor uw plan.
 • Als u rekening houdt met de waarden? Dan heeft uw plan een grotere kans op goedkeuring.
roosrood2.png (copy2)
Sluit uw plan aan bij de waardenkaart?
GOLF (copy)
GOLF
Logo
Omgevingsvisie Schagen

Bedenk voor wie uw plan gevolgen heeft. Dat kunnen allerlei gevolgen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Verandering van uitzicht vanuit de woning;
 • Schaduw;
 • Meer geluid, trillingen of licht;
 • Meer verkeer en geparkeerde auto’s;
 • Dat terreinen rond het plan minder goed bereikbaar zijn.

Ga in gesprek met de mensen voor wie uw plan gevolgen heeft. Deze mensen noemen we de belanghebbenden.

Zijn er maar een paar belanghebbenden? Dan kunt u hen een bezoek brengen. Zijn er veel belanghebbenden? Let dan op dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Dat kan met een brief of via sociale media. Als het om een grote groep gaat, plaats dan ook een bericht in de krant en regel een plek waar u de mensen kunt ontvangen.

U vertelt wat u van plan bent. En gaat dan met de mensen in gesprek over uw plan. Als u de mensen uitnodigt, houd dan rekening met het tijdstip waarop u dit plant. Voor mensen die werken of studeren is bijvoorbeeld het einde van de middag of de avond een goed moment. Houd ook rekening met de schoolvakanties. Geef in de uitnodiging aan wat mensen kunnen doen als ze niet kunnen komen maar wel met u willen meepraten. Bied daarvoor dan een andere mogelijkheid.

Wij willen graag weten hoe het gesprek met belanghebbenden gaat. Neem vooraf contact op met ons. In sommige gevallen willen wij bij het gesprek aanwezig zijn. Dit willen wij graag om goed te kunnen luisteren wat de belanghebbenden van uw plan vinden.

Bij de beoordeling van uw plan kijken we of:

 • belanghebbenden tevreden zijn met het plan;
 • belanghebbenden opmerkingen hebben over het plan;
 • er goed naar belanghebbenden is geluisterd;
 • de belanghebbenden redelijke vragen hebben gesteld;
 • of er geprobeerd is om rekening te houden met de vragen en opmerkingen van de belanghebbenden.

Vertel wat uw plan is. Geef de belanghebbenden de kans om een reactie te geven. Luister naar de wensen van belanghebbenden. Kijk of er mogelijkheden zijn om uw plan aan te passen. Misschien kunt u de gevolgen van uw plan wegnemen. Of kunt u samen een oplossing bedenken die het plan voor iedereen beter maakt.

Maak als het nodig is een tweede afspraak. Hierin kunt u het aangepaste plan opnieuw bespreken. Vertel de aanpassingen aan het plan ook aan mensen die niet op de bijeenkomst konden komen.

Het kan natuurlijk zo zijn dat u het niet eens wordt. Vraag in dat geval advies aan ons. Misschien zijn er wel ideeën waar u zelf nog niet aan hebt gedacht. Als aanpassing van uw plan niet mogelijk is? Overleg dan met ons of uw plan toch kans van slagen heeft. Dan maakt de gemeente een keuze.

Voor wie is uw plan belangrijk?
Hoe nodig ik belanghebbenden uit?
Hoe betrek ik de gemeente bij het gesprek?
Hoe voer ik het gesprek? 
Wat als we het niet eens worden?

tips bij het voeren van een gesprek

Logo (copy2)
Omgevingsvisie Schagen
Foto
GOLF

stappenplan

Heeft u een plan of een idee dat u wilt uitvoeren in onze gemeente? Kijk eerst of u plan al mogelijk is binnen het bestemmingsplan. Via Ruimtelijkeplannen.nl kunt u opzoeken welk bestemmingsplan voor uw plan geldt. In het bestemmingsplan staat wat mag op welke plek in de gemeente. 

Past uw plan niet in het bestemmingsplan? Dan is het stappenplan van belang. In het stappenplan staat wat u kunt doen om uw plan goed voor te bereiden.

 • We vinden veel dingen waardevol in onze gemeente. Bijvoorbeeld het landschap en de vele verenigingen. Waarden die we graag houden en versterken. De waarden staan per plek aangegeven op de waardenkaart.
 • Kijk op de kaart welke waarden de plek van uw plan heeft.
 • Ga na of uw plan past bij deze waarden.
 • Heeft u nog geen plek in gedachten? Dan kan de waardenkaart helpen om een geschikte plek te vinden voor uw plan.
 • Als u rekening houdt met de waarden? Dan heeft uw plan een grotere kans op goedkeuring.
roosrood2.png (copy2)
Sluit uw plan aan bij de waardenkaart?

Praat over uw plan met uw buren, de mensen in de straat of uw wijk. Kijk voor wie uw plan gevolgen heeft. Vertel wat u wilt. Vraag wat zij ervan vinden en waarom. Ga na of u bij de uitwerking van uw plan rekening kunt houden met hun wensen of belangen.

roosrood2.png (copy3)
Heeft u uw plan goed besproken met de buren en met anderen die met het plan te maken hebben?

In de Omgevingsvisie staan 8 speerpunten. Dit zijn punten die voor iedereen van belang zijn om ook in de toekomst fijn en veilig te kunnen wonen, leven en ondernemen in onze gemeente.

Ga na of uw plan aansluit bij één of meer speerpunten. Als uw plan aansluit bij de speerpunten? Dan heeft het een grotere kans op goedkeuring.

roosrood2.png (copy4)
Draagt uw plan bij aan de speerpunten?

In Nederland gelden verschillende wetten en regels waar we ons aan moeten houden. Deze wetten en regels gaan bijvoorbeeld over natuur en milieu. Een goed plan houdt rekening met alle wetten en regels.

Heeft u hulp nodig om te zorgen dat uw plan binnen de wetten en regels past? Vraag dan advies. Kijk daarvoor op https://www.schagen.nl/vergunningen/consult-voor-ruimtelijke-plannen_47210/

roosrood2.png (copy5)
Voldoet uw plan aan de wetten en regels?
Logo (copy3)
Omgevingsvisie Schagen

tips bij het voeren van een gesprek

Voor wie is uw plan belangrijk?

Bedenk voor wie uw plan gevolgen heeft. Dat kunnen allerlei gevolgen zijn. Voorbeelden zijn:

 • Verandering van uitzicht vanuit de woning;
 • Schaduw;
 • Meer geluid, trillingen of licht;
 • Meer verkeer en geparkeerde auto’s;
 • Dat terreinen rond het plan minder goed bereikbaar zijn.

Ga in gesprek met de mensen voor wie uw plan gevolgen heeft. Deze mensen noemen we de belanghebbenden.

Hoe nodig ik belanghebbenden uit?

Zijn er maar een paar belanghebbenden? Dan kunt u hen een bezoek brengen. Zijn er veel belanghebbenden? Let dan op dat iedereen dezelfde informatie krijgt. Dat kan met een brief of via sociale media. Als het om een grote groep gaat, plaats dan ook een bericht in de krant en regel een plek waar u de mensen kunt ontvangen.

U vertelt wat u van plan bent. En gaat dan met de mensen in gesprek over uw plan. Als u de mensen uitnodigt, houd dan rekening met het tijdstip waarop u dit plant. Voor mensen die werken of studeren is bijvoorbeeld het einde van de middag of de avond een goed moment. Houd ook rekening met de schoolvakanties. Geef in de uitnodiging aan wat mensen kunnen doen als ze niet kunnen komen maar wel met u willen meepraten. Bied daarvoor dan een andere mogelijkheid.

Hoe betrek ik de gemeente bij het gesprek?

Wij willen graag weten hoe het gesprek met belanghebbenden gaat. Neem vooraf contact op met ons. In sommige gevallen willen wij bij het gesprek aanwezig zijn. Dit willen wij graag om goed te kunnen luisteren wat de belanghebbenden van uw plan vinden.

Bij de beoordeling van uw plan kijken we of:

 • belanghebbenden tevreden zijn met het plan;
 • belanghebbenden opmerkingen hebben over het plan;
 • er goed naar belanghebbenden is geluisterd;
 • de belanghebbenden redelijke vragen hebben gesteld;
 • of er geprobeerd is om rekening te houden met de vragen en opmerkingen van de belanghebbenden.
Hoe voer ik het gesprek? 

Vertel wat uw plan is. Geef de belanghebbenden de kans om een reactie te geven. Luister naar de wensen van belanghebbenden. Kijk of er mogelijkheden zijn om uw plan aan te passen. Misschien kunt u de gevolgen van uw plan wegnemen. Of kunt u samen een oplossing bedenken die het plan voor iedereen beter maakt.

Maak als het nodig is een tweede afspraak. Hierin kunt u het aangepaste plan opnieuw bespreken. Vertel de aanpassingen aan het plan ook aan mensen die niet op de bijeenkomst konden komen.

Wat als we het niet eens worden?

Het kan natuurlijk zo zijn dat u het niet eens wordt. Vraag in dat geval advies aan ons. Misschien zijn er wel ideeën waar u zelf nog niet aan hebt gedacht. Als aanpassing van uw plan niet mogelijk is? Overleg dan met ons of uw plan toch kans van slagen heeft. Dan maakt de gemeente een keuze.

GOLF (copy)