Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

foto_woonwijk_basissc...

1. Compacte centrumgebieden met veel functies 

We brengen bedrijven zo veel mogelijk samen op de bestaande en als het kan nieuwe locaties. Bij bedrijventerrein ’t Broek en de ‘overloop’ locatie van de High Tech Campus zijn uitbreidingsmogelijkheden. Bedrijventerrein Voldijn kan in de toekomst veranderen naar een woongebied. Dit geldt ook voor delen van kantorenpark Diepenvoorde. Om bedrijven die er nu op De Voldijn zijn een goede andere mogelijkheid te bieden, kan Ekenrooi-Noord uiteindelijk ontwikkelen naar een bedrijventerrein van hoge kwaliteit.

2. Toekomstbestendige werklocaties

3. Hoogwaardige woningbouw op uitbreidingslocaties

We maken wijken groener, duurzamer en gezonder. Met ruimte om te bewegen, spelen en ontmoeten. Het is belangrijk dat er bereikbare sportvoorzieningen zijn en blijven. Daarom staan we open voor het slim combineren van de sportvoorzieningen die er nu zijn op één plek.

4. Duurzame en gezonde wijken

5. Karaktervol bosvillagebied

Waalre bestaat voor een belangrijk deel uit (beschermde) natuur. We houden en verbeteren de ecologisch waarde van onze natuur. Recreatieve mogelijkheden komen daar waar ze de natuur niet beschadigen. We versnellen de verandering van een aantal bossen naar klimaatbestendige, natuurlijke bossen met een grotere biodiversiteit.

7. Sterk en gevarieerd natuurnetwerk

9. Ruimte voor duurzame energie

Goede bereikbaarheid is onmisbaar om verder te kunnen groeien. Maar dit willen we wel op een gezonde en duurzame manier bereiken. Hoe verbeter je bijvoorbeeld de bereikbaarheid en tegelijk de luchtkwaliteit? Dat kan door het autogebruik terug te dringen en reizen per fiets en Openbaar Vervoer aantrekkelijker te maken. De herinrichting van de Eindhovenseweg is hiervoor belangrijk. Maar ook de ‘Multifunctionele hubs’ zorgen ervoor dat je makkelijk switcht tussen verschillende vervoersmiddelen.

10. Goed bereikbaar met alle vervoersmiddelen

Waalre neemt haar verantwoordelijkheid voor het inpassen van duurzame energieopwekking. We zetten in op een mix van zon, wind en (innovatieve) warmtebronnen. Dat doen we zoveel mogelijk door het slim toepassen van duurzame energie in de bebouwde kom. In het buitengebied wijzen we twee zoekgebieden aan voor grootschalige energieopwekking. Dit zijn agrarische gronden in het Achtereind (voor zonne-energie) en een plek voor windenergie in de buurt van knooppunt De Hogt.  

8. Versterken recreatief netwerk

We willen de aantrekkelijkheid van Waalre op het gebied van recreatie verbeteren voor onze eigen inwoners en inwoners uit de regio. Hiervoor versterken we de recreatieve wandel- en fietsroutes in het buitengebied en de bossen. Daarnaast willen we recreatieve voorzieningen bij zogenaamde recreatiepoorten zoals de Hut van Mie Pils, De Volmolen en het Brabants Genot mogelijk maken.

In het buitengebied van Waalre wordt gewerkt, gerecreëerd en gewoond. De druk op het buitengebied is groot onder meer door intensieve vormen van voedselproductie en duurzame energieopwekking die er een plek moet vinden. We zetten daarom in op natuurinclusieve ofwel kringloop landbouw en helpen om kleine verbredingen zoals zorgboerderijen, recreatieve activiteiten en opwek van duurzame energie mogelijk te maken.

6. Verandering agrarisch gebied 

Met de bosvillagebieden heeft de gemeente Waalre een uniek woonmilieu in de regio.
Hoewel we positief staan tegenover kwaliteitsverbetering door aanpassing van woningen, willen we het groene karakter van deze gebieden houden. De sfeer van deze gebieden willen we beschermen, door de mogelijkheden voor bouwen klein te houden.

We bouwen vooral binnen de bebouwde kom woningen door het veranderen van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Op de geplande uitbreidingslocaties Waalre-Noord fase 2 en 3 en Ekenrooi-Zuid bouwen we ook een deel van de woningbouwopgave tot 2030. Hier zetten we extra in op unieke woonmilieus van hoge kwaliteit, passend bij het karakter van de gemeente.

In de centrumgebieden van Aalst en Waalre-dorp komen verschillende ontwikkelingen samen. De economie verandert snel. Voor de toekomst is daarom clustering en samenwerking nodig om alle winkels en winkelstraten van nu te houden. We kiezen daarom voor meer gemengde en compacte centrumgebieden met veel functies.

Uit ons toekomstbeeld voor 2040 en de kernopgaven maakten we 10 ruimtelijke keuzes voor de ontwikkeling van onze woon- en leefomgeving in de volgende jaren. Ze staan hieronder op een rijtje. Voor alle keuzes geldt dat we het samen moeten doen: inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en gemeente.

Ruimtelijke keuzes

foto_woonwijk_basissc...

Ruimtelijke keuzes

1. Compacte centrumgebieden met veel functies 

In de centrumgebieden van Aalst en Waalre-dorp komen verschillende ontwikkelingen samen. De economie verandert snel. Voor de toekomst is daarom clustering en samenwerking nodig om alle winkels en winkelstraten van nu te houden. We kiezen daarom voor meer gemengde en compacte centrumgebieden met veel functies.

2. Toekomstbestendige werklocaties

We brengen bedrijven zo veel mogelijk samen op de bestaande en als het kan nieuwe locaties. Bij bedrijventerrein ’t Broek en de ‘overloop’ locatie van de High Tech Campus zijn uitbreidingsmogelijkheden. Bedrijventerrein Voldijn kan in de toekomst veranderen naar een woongebied. Dit geldt ook voor delen van kantorenpark Diepenvoorde. Om bedrijven die er nu op De Voldijn zijn een goede andere mogelijkheid te bieden, kan Ekenrooi-Noord uiteindelijk ontwikkelen naar een bedrijventerrein van hoge kwaliteit.

waalre_full_colour_lo... (copy2)

3. Hoogwaardige woningbouw op uitbreidingslocaties

We bouwen vooral binnen de bebouwde kom woningen door het veranderen van bestaande gebouwen en nieuwbouw. Op de geplande uitbreidingslocaties Waalre-Noord fase 2 en 3 en Ekenrooi-Zuid bouwen we ook een deel van de woningbouwopgave tot 2030. Hier zetten we extra in op unieke woonmilieus van hoge kwaliteit, passend bij het karakter van de gemeente.

4. Duurzame en gezonde wijken

We maken wijken groener, duurzamer en gezonder. Met ruimte om te bewegen, spelen en ontmoeten. Het is belangrijk dat er bereikbare sportvoorzieningen zijn en blijven. Daarom staan we open voor het slim combineren van de sportvoorzieningen die er nu zijn op één plek.

5. Karaktervol bosvillagebied

Met de bosvillagebieden heeft de gemeente Waalre een uniek woonmilieu in de regio.
Hoewel we positief staan tegenover kwaliteitsverbetering door aanpassing van woningen, willen we het groene karakter van deze gebieden houden. De sfeer van deze gebieden willen we beschermen, door de mogelijkheden voor bouwen klein te houden.

6. Verandering agrarisch gebied 

In het buitengebied van Waalre wordt gewerkt, gerecreëerd en gewoond. De druk op het buitengebied is groot onder meer door intensieve vormen van voedselproductie en duurzame energieopwekking die er een plek moet vinden. We zetten daarom in op natuurinclusieve ofwel kringloop landbouw en helpen om kleine verbredingen zoals zorgboerderijen, recreatieve activiteiten en opwek van duurzame energie mogelijk te maken.

7. Sterk en gevarieerd natuurnetwerk

Waalre bestaat voor een belangrijk deel uit (beschermde) natuur. We houden en verbeteren de ecologisch waarde van onze natuur. Recreatieve mogelijkheden komen daar waar ze de natuur niet beschadigen. We versnellen de verandering van een aantal bossen naar klimaatbestendige, natuurlijke bossen met een grotere biodiversiteit.

8. Versterken recreatief netwerk

We willen de aantrekkelijkheid van Waalre op het gebied van recreatie verbeteren voor onze eigen inwoners en inwoners uit de regio. Hiervoor versterken we de recreatieve wandel- en fietsroutes in het buitengebied en de bossen. Daarnaast willen we recreatieve voorzieningen bij zogenaamde recreatiepoorten zoals de Hut van Mie Pils, De Volmolen en het Brabants Genot mogelijk maken.

9. Ruimte voor duurzame energie

Waalre neemt haar verantwoordelijkheid voor het inpassen van duurzame energieopwekking. We zetten in op een mix van zon, wind en (innovatieve) warmtebronnen. Dat doen we zoveel mogelijk door het slim toepassen van duurzame energie in de bebouwde kom. In het buitengebied wijzen we twee zoekgebieden aan voor grootschalige energieopwekking. Dit zijn agrarische gronden in het Achtereind (voor zonne-energie) en een plek voor windenergie in de buurt van knooppunt De Hogt.  

10. Goed bereikbaar met alle vervoersmiddelen

Goede bereikbaarheid is onmisbaar om verder te kunnen groeien. Maar dit willen we wel op een gezonde en duurzame manier bereiken. Hoe verbeter je bijvoorbeeld de bereikbaarheid en tegelijk de luchtkwaliteit? Dat kan door het autogebruik terug te dringen en reizen per fiets en Openbaar Vervoer aantrekkelijker te maken. De herinrichting van de Eindhovenseweg is hiervoor belangrijk. Maar ook de ‘Multifunctionele hubs’ zorgen ervoor dat je makkelijk switcht tussen verschillende vervoersmiddelen.