Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Ik heb een idee

Samen maken we de toekomst van Zeewolde

Wij, als gemeente, kunnen deze visie op de gemeente Zeewolde niet alleen waar maken. Dit doen we samen met de inwoners. We willen u als inwoner uitnodigen om mee te denken en initiatieven aan te dragen, die passen binnen deze visie. Hoe u uw initiatief kunt voorbereiden, staat in dit stappenplan.

Stappen om verder met uw idee te komen
Heeft u een plan of een idee dat u wilt realiseren in de gemeente Zeewolde? Met dit stappenplan helpen we u graag op weg. Met uw idee kunt u een positieve bijdrage leveren aan uw leef- en werkomgeving. Onze grondhouding is dan ook “Ja, mits”. In het stappenplan leest u hoe dat in zijn werk gaat. Per stap zijn twee voorbeelden uitgewerkt om een en ander te verduidelijken: een voorbeeld van kleinschalige recreatiemogelijkheden in het agrarische gebied en een zorgboerderij in de randmeerzone.

Aan de hand van een voorbeeld proberen we het stappenplan te verduidelijken.

Kleinschalige recreatiemogelijkheden in het agrarische gebied
Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf. De initiatiefnemer heeft het idee om een minicamping te starten en zijn agrarische activiteiten af te bouwen. Omdat het bedrijf aan een fietsknooppunt ligt, wil de initiatiefnemer de minicamping combineren met een rustpunt voor fietsers en ijsverkoop.

Stap 5

Maak met ons een afspraak om uw idee te bespreken

Heeft u de vorige stappen doorlopen? Dan kijken wij samen met u wat nog nodig is om het plan voor uw idee uit te kunnen voeren. In Nederland gelden wetten en regels, waar we niet omheen kunnen. Deze gaan bijvoorbeeld over natuur en milieu. We bekijken samen of deze wetten in uw geval gelden en hoe u daarop kunt inspelen.

De gemeente adviseert u graag over de wet- en regelgeving en het verdere proces.

U kunt uw idee aan ons mailen, met als bijlage het verslag van het gesprek met de buren en de omgeving. Vervolgens maken we een afspraak om het te bespreken.

Mail ons:
info@zeewolde.nl

logo-zeewolde.svg

Ik heb een idee

Samen maken we de toekomst van Zeewolde

Wij, als gemeente, kunnen deze visie op de gemeente Zeewolde niet alleen waar maken. Dit doen we samen met de inwoners. We willen u als inwoner uitnodigen om mee te denken en initiatieven aan te dragen, die passen binnen deze visie. Hoe u uw initiatief kunt voorbereiden, staat in dit stappenplan.

Stappen om verder met uw idee te komen
Heeft u een plan of een idee dat u wilt realiseren in de gemeente Zeewolde? Met dit stappenplan helpen we u graag op weg. Met uw idee kunt u een positieve bijdrage leveren aan uw leef- en werkomgeving. Onze grondhouding is dan ook “Ja, mits”. In het stappenplan leest u hoe dat in zijn werk gaat. Per stap zijn twee voorbeelden uitgewerkt om een en ander te verduidelijken: een voorbeeld van kleinschalige recreatiemogelijkheden in het agrarische gebied en een zorgboerderij in de randmeerzone.

Aan de hand van een voorbeeld proberen we het stappenplan te verduidelijken.

Kleinschalige recreatiemogelijkheden in het agrarische gebied
Een initiatiefnemer heeft een agrarisch bedrijf. De initiatiefnemer heeft het idee om een minicamping te starten en zijn agrarische activiteiten af te bouwen. Omdat het bedrijf aan een fietsknooppunt ligt, wil de initiatiefnemer de minicamping combineren met een rustpunt voor fietsers en ijsverkoop.

Kleinschalige recreatiemogelijkheden in het agrarische gebied

Iemand met kleinschalige recreatie, zoals een theetuin, wil reageren. Hij kijkt dan eerst op de waardenkaart in welk deelgebied hij valt. Per deelgebied gelden er landschappelijke waarden. Het initiatief moet daarmee rekening houden en daarbinnen passend zijn. De waardenkaart geeft aan dat de gemeente graag kleinschalige recreatiemogelijkheden in het agrarisch gebied ziet, om zo te zorgen voor een versterkte verbinding tussen de kern en het agrarisch gebied. Het idee van de theetuin past daarbij. In de waardenbeschrijving wordt het landschap van het agrarisch gebied gekarakteriseerd door grote open ruimte met groene eilanden.

Als het ontwerp van het erf aansluit bij die beschrijving, dan past het in die waarde.


Stap 1

Kan uw idee de kwaliteiten van de gemeente versterken?

Onze gemeente heeft veel kwaliteiten die we graag willen behouden en versterken. We vinden het daarom belangrijk dat plannen passen bij de kwaliteiten van een gebied. Deze kunt u vinden in de beschrijvingen bij de waardenkaart. Daar vindt u voor uw locatie de belangrijkste kwaliteiten en waar u in de uitwerking van uw idee rekening mee moet houden. Uw idee kan deze kwaliteiten versterken. Ook geven de kwaliteiten veel mogelijkheden om uw idee beter te maken. Als u nog geen locatie hebt, kan de waardenkaart met beschrijvingen u helpen om een geschikte plek te vinden. Als u rekening houdt met deze kwaliteiten of als uw idee deze kwaliteiten versterkt, heeft uw idee of plan grotere kans van slagen.