Transitievisie Warmte gemeente Westerveld

Alle dorpen in Westerveld hebben een lokale dorpsgemeenschap of dorpsbelangen. Dit is een lokale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de belangen van de dorpsbewoners. De gemeente deelt informatie met deze groepen. Dorpen werken aan gezamenlijke doelen en ontwikkelen een dorpsvisie. Zo’n lokale visie is bij uitstek een moment om onderwerpen zoals aardgasvrij en duurzaam wonen en werken lokaal aandacht te geven. Dorpen zijn hierbij zelf de trekker.

Ruimte voor buurtinitiatieven

Alle dorpen in Westerveld hebben een lokale dorpsgemeenschap of dorpsbelangen. Dit is een lokale vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de belangen van de dorpsbewoners. De gemeente deelt informatie met deze groepen. Dorpen werken aan gezamenlijke doelen en ontwikkelen een dorpsvisie. Zo’n lokale visie is bij uitstek een moment om onderwerpen zoals aardgasvrij en duurzaam wonen en werken lokaal aandacht te geven. Dorpen zijn hierbij zelf de trekker.

Gezamenlijke dorpsvisie op verduurzaming

Verduurzamen van een woning zal voor u misschien nieuw zijn. Door aan te sluiten bij bijvoorbeeld een energiecoöperatie of lokale dorpsgemeenschap kan informatie worden gedeeld of een gezamenlijk inkooptraject worden gestart. In Westerveld hebben we Energiecoöperatie Westerveld, zie https://www.ecwesterveld.nl/ en email Info@ECWesterveld.nl

Samen verduurzamen

In Westerveld is aanpassing van iedere woning en gebouw de meest voor de hand liggende oplossing. Toch zullen verschillende groepen samen willen optrekken in de overgang naar aardgasvrij wonen, werken en leven. Zo valt te denken aan gezamenlijke inkoopacties of het ontwikkelen van een lokale energievisie of warmte-uitvoeringsplan. Daarbij zal verschil zijn in wensen, tempo en verwachtingen per samenwerking. De gemeente wil graag een goede partner zijn. Wilt u samen met anderen aan de slag met aardgasvrij wonen? Neem dan contact op met de gemeente Westerveld via emailadres info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. afdeling duurzaamheid.

Spoor 1 Individuele aanpak
Spoor 2 samen oppakken

Iedereen moet kunnen meedoen aan de overgang naar aardgasvrij wonen, werken en leven. Inwoners van Westerveld die moeite hebben om de energierekening of energiebesparende maatregelen te betalen, kunnen worden geholpen. Heeft­ u vragen over geld? Op woensdagmorgen tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u voor vragen en advies terecht bij ervaringsdeskundige Karin van Iterson in het gemeentehuis in Diever. Maak een afspraak via telefoonnummer 14 0521 of per e-mail: geldpunt@gemeentewesterveld.nl Voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum is subsidie mogelijk voor spouwmuur- en/of vloerisolatie. Bekijk voor meer informatie de website van Gewoonzo Drenthe www.gewoonzodrenthe.nl Op de website van het Drents Energieloket vindt u meer besparingstips: www.drentsenergieloket.nl

Iedereen kan meedoen

In Westerveld hebben we verschillende soorten gebouwen. Zo zijn er woningen uit bepaalde bouwperiodes, vrijstaande boerderijen, monumentale panden, bedrijfsruimten en (voormalige) vakantiehuizen. Voor elke woning of gebouw zijn er aandachtspunten bij het nemen van maatregelen om te verduurzamen. Wilt u weten welke maatregelen het meest nodig en geschikt zijn voor uw woning of gebouw? Op de website van het Drents Energieloket vindt u meer besparingstips: www.drentsenergieloket.nl U kunt ook contact opnemen met het Drents Energieloket.

Gebouwgerichte aanpak

Er zijn verschillende natuurlijke momenten om uw woning te verduurzamen. Voorbeelden van natuurlijke momenten zijn de koop of verbouw van een woning en het plaatsen van een nieuwe keuken, vloer of badkamer. Uw makelaar, installateur of financier kan u op de juiste momenten informeren en stimuleren bij het nemen van de volgende stap tot verduurzaming. Zij dienen op de hoogte te zijn van mogelijke maatregelen om te verduurzamen en financiering van die maatregelen.

Benutten van natuurlijke momenten

Een logische eerste stap om uw woning aardgasvrij te maken, is te kijken naar maatregelen waardoor uw energierekening snel omlaag gaat. U kunt hierbij denken aan dak- en vloerisolatie en HR++(+) glas. Als een woning al goed is geïsoleerd, kan een (hybride) warmtepomp of een all-electric oplossing worden overwogen. Financiering hiervan is mogelijk via het Nationaal Warmtefonds, https://www.warmtefonds.nl/drenthe

Stapsgewijs naar aardgasvrij

Voor de meeste woningen en gebouwen in onze gemeente geldt dat aanpassingen van de woning of het gebouw zelf het meest kansrijk zijn. Zo kan de spouwmuur van de woning (extra) worden geïsoleerd (na-isolatie) en de radiatoren worden vervangen. De eigenaar van de woning of het gebouw is aan zet om hiermee aan de slag te gaan. Dat kan op verschillende manieren.

Transitievisie Warmte gemeente Westerveld