Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Afwegingskader voor initiatieven

In onze Omgevingsvisie zijn globale spelregels opgenomen voor het omgaan met/het afwegen van initiatieven. Op basis van dit programma wordt dit als volgt aangepast. En met de kanttekening dan de hierboven genoemde gebiedsprocessen kunnen leiden tot bijstelling van dit afwegingskader. 

De gemeente ziet initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan) als kansrijk indien:

 • ze passen in de koers per deelgebied, zoals benoemd in hoofdstuk 5
 • ze een bijdrage leveren aan:
  • de vermindering van de stikstofbelasting van de natuurgebieden;
  • de versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. De kwaliteitsgidsen van de provincie kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Elke locatie vergt evenwel een zorgvuldige analyse van de landschappelijke context om op basis daarvan de landschappelijke versterking vorm te geven.
  • de biodiversiteit. De soortenatlas van de gemeente een het biodiversiteitsplan kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Bij natuuronderzoeken in het kader van ontwikkelingen kijkt de gemeente niet alleen naar de gevolgen voor de natuurwaarden, maar ook naar de kansen voor ecologische meerwaarde.
  • het voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Bij elke ontwikkeling zijn maatregelen mogelijk, hoe klein ook: Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwvrij inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk.
  • de energietransitie door energiezuinig ontwerp en/of het gebruik van duurzame vormen van energievoorziening
 • ze geen belemmering vormen voor omliggende functies of gebiedsfuncties,
 • er sprake is van een passende vorm van ontsluiting en parkeren op eigen terrein wordt opgelost.
 • is verkend in hoeverre samengewerkt kan worden met ontwikkelingswensen in de directe omgeving c.q. is verkend wat de mening is van de omliggende inwoners over de voorgestelde ontwikkeling.

Afwegingskader voor initiatieven

In onze Omgevingsvisie zijn globale spelregels opgenomen voor het omgaan met/het afwegen van initiatieven. Op basis van dit programma wordt dit als volgt aangepast. En met de kanttekening dan de hierboven genoemde gebiedsprocessen kunnen leiden tot bijstelling van dit afwegingskader. 

De gemeente ziet initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan) als kansrijk indien:

 • ze passen in de koers per deelgebied, zoals benoemd in hoofdstuk 5
 • ze een bijdrage leveren aan:
  • de vermindering van de stikstofbelasting van de natuurgebieden;
  • de versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. De kwaliteitsgidsen van de provincie kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Elke locatie vergt evenwel een zorgvuldige analyse van de landschappelijke context om op basis daarvan de landschappelijke versterking vorm te geven.
  • de biodiversiteit. De soortenatlas van de gemeente een het biodiversiteitsplan kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Bij natuuronderzoeken in het kader van ontwikkelingen kijkt de gemeente niet alleen naar de gevolgen voor de natuurwaarden, maar ook naar de kansen voor ecologische meerwaarde.
  • het voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Bij elke ontwikkeling zijn maatregelen mogelijk, hoe klein ook: Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwvrij inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk.
  • de energietransitie door energiezuinig ontwerp en/of het gebruik van duurzame vormen van energievoorziening
 • ze geen belemmering vormen voor omliggende functies of gebiedsfuncties,
 • er sprake is van een passende vorm van ontsluiting en parkeren op eigen terrein wordt opgelost.
 • is verkend in hoeverre samengewerkt kan worden met ontwikkelingswensen in de directe omgeving c.q. is verkend wat de mening is van de omliggende inwoners over de voorgestelde ontwikkeling.