Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Programma Vitaal Platteland Oldebroek

In het buitengebied van de gemeente Oldebroek spelen meerdere opgaven waar tegelijkertijd aan gewerkt moet worden. Denk aan maatregelen voor duurzame energie of om rekening te houden met het veranderende klimaat of de stikstofproblematiek. Om hier samenhangend en overzichtelijk mee aan de slag te gaan, wordt het Programma Vitaal Platteland Oldebroek opgesteld. Hiermee wordt duidelijk hoe de gemeente met initiatieven in het buitengebied om wil gaan en welke acties hieraan verbonden zijn. Om dit programma op te stellen worden agrariërs en andere overheden betrokken in het proces.

Wat is een programma?

Het  programma is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. In een Programma staan de uitwerkingen en acties die nodig zijn om de ambities uit de Omgevingsvisie te bereiken. Een gemeente kan één of meer Programma’s maken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een programma voor een specifiek gebied. Maar ook om een programma voor een bepaald thema, zoals geluidhinder of geurhinder. In dit geval betreft het een programma voor het deelgebied buitengebied als uitwerking van de Omgevingsvisie Oldebroek.

Programma Vitaal Platteland Oldebroek

In het buitengebied van de gemeente Oldebroek spelen meerdere opgaven waar tegelijkertijd aan gewerkt moet worden. Denk aan maatregelen voor duurzame energie of om rekening te houden met het veranderende klimaat of de stikstofproblematiek. Om hier samenhangend en overzichtelijk mee aan de slag te gaan, wordt het Programma Vitaal Platteland Oldebroek opgesteld. Hiermee wordt duidelijk hoe de gemeente met initiatieven in het buitengebied om wil gaan en welke acties hieraan verbonden zijn. Om dit programma op te stellen worden agrariërs en andere overheden betrokken in het proces.

Wat is een programma?

Het  programma is één van de instrumenten uit de Omgevingswet. In een Programma staan de uitwerkingen en acties die nodig zijn om de ambities uit de Omgevingsvisie te bereiken. Een gemeente kan één of meer Programma’s maken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een programma voor een specifiek gebied. Maar ook om een programma voor een bepaald thema, zoals geluidhinder of geurhinder. In dit geval betreft het een programma voor het deelgebied buitengebied als uitwerking van de Omgevingsvisie Oldebroek.