Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Proces en planning

Inventarisatiefase

In april/mei 2021 zijn gesprekken gevoerd met andere overheden en partners ten behoeve van de afstemming rondom het programma. Dit noemen we parallelle sporen.

Tegelijkertijd vond dossieronderzoek plaats van de percelen in het buitengebied. Daarbij is in eerste instantie de focus gericht op de agrarische bedrijven en de percelen waar voorheen sprake was van een agrarisch bedrijf. De informatie per adres wordt daarbij vastgelegd in een ‘locatiepaspoort’.

Op basis van het dossieronderzoek hebben we een aantal adressen geselecteerd om gesprekken mee te voeren met de bewoner/gebruiker. Deze gesprekken zijn gericht op het toekomstperspectief voor die locatie.

Gelet op de aard van deze gesprekken, vinden we het noodzakelijk dat deze fysiek, op locatie, kunnen plaatsvinden. Door de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen, maar in augustus en september 2021 hebben de gesprekken met inwoners van de percelen in de zones Natura 2000-gebied Veluwe en de gemengde overgangszone plaatsgevonden. De gesprekken voor het open polderlandschap zijn gepland voor december 2021.

De eerste conclusies op basis van de gesprekken leest u op de pagina 'Tussenversie programma'

Tegelijkertijd hebben we het resultaat van de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners geanalyseerd. Dit heeft geleid tot meerdere één op één gesprekken met sommige partners.

Fase uitwerking programma

De bedrijfsbezoeken en de gevoerde gesprekken hebben mede geleid tot de ontwerpversie van het programma. De gesprekken in het open poldergebied nog moeten plaatsvinden en worden later nog verwerkt. Een samenvatting van het ontwerp programma leest u op de pagina 'Tussenversie programma'.

Op 25 januari 2022 heeft het College van B&W ingestemd met het ontwerp programma. Op 16 februari vindt bespreking plaats met de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving.

Daarna vindt er inspraak plaats over het programma en kan een ieder daarop zijn of haar zienswijze geven.
In mei of juni stellen het College van B&W en de gemeenteraad vervolgens het programma vast.

Het programma is daarmee niet klaar. Zeker niet. Het programma benoemt veel acties om uitgevoerd te worden. In de uitvoering daarvan kan blijken dat bijstelling van het programma nodig is. Het programma is dus meer de leidraad voor uitvoering en niet een afgerond project.

Proces en planning

Inventarisatiefase

In april/mei 2021 zijn gesprekken gevoerd met andere overheden en partners ten behoeve van de afstemming rondom het programma. Dit noemen we parallelle sporen.

Tegelijkertijd vond dossieronderzoek plaats van de percelen in het buitengebied. Daarbij is in eerste instantie de focus gericht op de agrarische bedrijven en de percelen waar voorheen sprake was van een agrarisch bedrijf. De informatie per adres wordt daarbij vastgelegd in een ‘locatiepaspoort’.

Op basis van het dossieronderzoek hebben we een aantal adressen geselecteerd om gesprekken mee te voeren met de bewoner/gebruiker. Deze gesprekken zijn gericht op het toekomstperspectief voor die locatie.

Gelet op de aard van deze gesprekken, vinden we het noodzakelijk dat deze fysiek, op locatie, kunnen plaatsvinden. Door de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen, maar in augustus en september 2021 hebben de gesprekken met inwoners van de percelen in de zones Natura 2000-gebied Veluwe en de gemengde overgangszone plaatsgevonden. De gesprekken voor het open polderlandschap zijn gepland voor december 2021.

De eerste conclusies op basis van de gesprekken leest u op de pagina 'Tussenversie programma'

Tegelijkertijd hebben we het resultaat van de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners geanalyseerd. Dit heeft geleid tot meerdere één op één gesprekken met sommige partners.

Fase uitwerking programma

De bedrijfsbezoeken en de gevoerde gesprekken hebben mede geleid tot de ontwerpversie van het programma. De gesprekken in het open poldergebied nog moeten plaatsvinden en worden later nog verwerkt. Een samenvatting van het ontwerp programma leest u op de pagina 'Tussenversie programma'.

Op 25 januari 2022 heeft het College van B&W ingestemd met het ontwerp programma. Op 16 februari vindt bespreking plaats met de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving.

Daarna vindt er inspraak plaats over het programma en kan een ieder daarop zijn of haar zienswijze geven.
In mei of juni stellen het College van B&W en de gemeenteraad vervolgens het programma vast.

Het programma is daarmee niet klaar. Zeker niet. Het programma benoemt veel acties om uitgevoerd te worden. In de uitvoering daarvan kan blijken dat bijstelling van het programma nodig is. Het programma is dus meer de leidraad voor uitvoering en niet een afgerond project.