Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

Proces en planning

In april/mei 2021 zijn gesprekken gevoerd met andere overheden en partners ten behoeve van de afstemming rondom het programma. Dit noemen we parallelle sporen.

Tegelijkertijd vond dossieronderzoek plaats van de percelen in het buitengebied. Daarbij is in eerste instantie de focus gericht op de agrarische bedrijven en de percelen waar voorheen sprake was van een agrarisch bedrijf. De informatie per adres wordt daarbij vastgelegd in een ‘locatiepaspoort’.

Op basis van het dossieronderzoek hebben we een aantal adressen geselecteerd om gesprekken mee te voeren met de bewoner/gebruiker. Deze gesprekken zijn gericht op het toekomstperspectief voor die locatie.

Gelet op de aard van deze gesprekken, vinden we het noodzakelijk dat deze fysiek, op locatie, kunnen plaatsvinden. Door de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen, maar in de tweede helft van augustus 2021 wordt hiermee een start gemaakt.

Tegelijkertijd analyseren we het resultaat van de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners. Hierin proberen we eerste lijnen voor het programma te ontdekken.


Inventarisatiefase

Fase uitwerking programma

Nadat de gesprekken op locatie hebben plaatsgevonden maken we de balans op. Wat betekenen de resultaten voor het op te stellen programma? Hoe verhoudt zich dat tot de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners.

Dat werken we in het najaar uit in een concept programma. Dit concept bespreken we weer met alle inwoners en organisaties die in de inventariserende fase er ook bij betrokken waren.

Proces en planning

In april/mei 2021 zijn gesprekken gevoerd met andere overheden en partners ten behoeve van de afstemming rondom het programma. Dit noemen we parallelle sporen.

Tegelijkertijd vond dossieronderzoek plaats van de percelen in het buitengebied. Daarbij is in eerste instantie de focus gericht op de agrarische bedrijven en de percelen waar voorheen sprake was van een agrarisch bedrijf. De informatie per adres wordt daarbij vastgelegd in een ‘locatiepaspoort’.

Op basis van het dossieronderzoek hebben we een aantal adressen geselecteerd om gesprekken mee te voeren met de bewoner/gebruiker. Deze gesprekken zijn gericht op het toekomstperspectief voor die locatie.

Gelet op de aard van deze gesprekken, vinden we het noodzakelijk dat deze fysiek, op locatie, kunnen plaatsvinden. Door de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen, maar in de tweede helft van augustus 2021 wordt hiermee een start gemaakt.

Tegelijkertijd analyseren we het resultaat van de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners. Hierin proberen we eerste lijnen voor het programma te ontdekken.


Inventarisatiefase

Fase uitwerking programma

Nadat de gesprekken op locatie hebben plaatsgevonden maken we de balans op. Wat betekenen de resultaten voor het op te stellen programma? Hoe verhoudt zich dat tot de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners.

Dat werken we in het najaar uit in een concept programma. Dit concept bespreken we weer met alle inwoners en organisaties die in de inventariserende fase er ook bij betrokken waren.