verloop
kaart-blauw.png

Naast de twee pijlers ‘vitale kernen’ en ‘veerkrachtig landschap’ zijn er twee verbindende (economische) thema’s: duurzame lokale energie en het gastvrije andere Friesland.

regiodeal_iconen_groe...
Actielijn 7: duurzame lokale energie met de mienskip

Lokale energiecooperaties en collectieve energiebesparings-initiatieven dragen bij aan vitale dorpen, draagvlak voor energietransitie en het tegengaan van energiearmoede. Samen duurzaam! Daar zetten we op in. Bij het ontwikkelen van alternatieve energiebronnen gaan we zorgvuldig met het landschap om.

Recreatie en toerisme bieden kansen voor de regio. We versnellen de uitvoering van het regionale uitvoeringsprogramma dat samen met de mienskip is opgesteld. Daarnaast ontwikkelen we een regionale ontwikkelstrategie voor ‘het gastvrije andere Friesland’, gericht op  slimme groei van de gastvrijheidseconomie.

Het Andere Friesland - De reviewcampagne
talking.png (copy)
Actielijn 8: ‘het gastvrije andere Friesland’
regiodeal_iconen_groe... (copy)
LOGO (copy)
logofestival.png (copy)
verbindende
thema's
regiodeal_iconen_wit7...