verloop
kaart-rood.png

In vitale kernen voelen inwoners zich gezond, zeker en hebben ze vertrouwen in de toekomst. Er is een sterke sociale cohesie. Vitale kernen liggen in een veerkrachtig landschap.De pijler vitale kernen kent de thema’s: sterke regionale kernen, levendige kleine(re) kernen en het welzijn van onze inwoners.

gorredijk_krantenarti...
Hoe Gorredijk geweldig wordt - LC 30 januari 2021
regiodeal_iconen_groe...
Actielijn 1: sterke regionale kernen

De regionale kernen zijn belangrijk, vooral voor de vele kleine dorpen. We versterken de winkelgebieden en vergroten de sociale cohesie in de grotere kernen Wolvega, Oosterwolde en Gorredijk. Dit geldt ook voor Akkrum en Jubbega. We doen dit samen met de mienskip.

talking.png (copy)
talking.png (copy1)
talking.png (copy1)

De kleinere dorpen houden we levendig door te helpen bij het ontwikkelen van mienskipsintiatieven voor leefbaarheid, ontmoetingsplekken of energietransitie. We gaan aan de slag met dorpsontwikkelmaatschappijen en een regiofonds met een grote rol voor de mienskip.

Actielijn 2: levendige kleine(re) kernen
regiodeal_iconen_groe... (copy)
Uitleg DOM en uitrol over Zuidoost 
Simmer in Bakkeveen
dit_wordt_de_mooiste_... dit_wordt_de_mooiste_... (copy)
talking.png (copy1)

Zorg wordt steeds belangrijker omdat er meer ouderen komen. Daarom ontwikkelen we samen (overheid, onderwijs en ondernemers) een nieuw programma zorgeconomie waarin we werken aan positieve gezondheid, werkgelegenheid en gezond en veilig oud worden.

regiodeal_iconen_groe... (copy1)
Actielijn 3: welzijn van de inwoners
Haerenkwartier - Nieuwe Ooststellingwerver
Zorgatelier Sociaal Domein RegioDeal ZuidoostFriesland 
Blue zone Bakkeveen
LOGO (copy)
logofestival.png (copy)
vitale kernen
regiodeal_iconen_wit7...