achtergrond-transpara...
logo_top.png
Regionale Energiestrategie regio Drenthe

RES-regio Drenthe is één van de 30 energieregio’s die een bijdrage levert aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord; vermindering CO2-uitstoot met 49% in 2030. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven alle energieregio’s hun bijdrage om minimaal 35 TWh elektriciteit op te wekken met zonne- en windenergie. Zo ook de RES-regio Drenthe die in de voorlopige versie van de RES een bijdrage van 3,45 TWh voorstelt. De RES 1.0 (definitieve versie) dienen de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen vast te stellen voor 1 juli van dit jaar.

meepraten.png wees_wijs_met_ruimte.png combineer_gebruik.png beleid.png 35twhb.png gemeente_faciliteert.png inwoner doet mee investeren_in_het_net... deel_opbrengst_gemeen... titel.png
Beweeg met je
muis over de
illustratie
en klik
vingericon.png
logo_top.png
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara...

RES-regio Drenthe is één van de 30 energieregio’s die een bijdrage levert aan de doelstellingen in het Klimaatakkoord; vermindering CO2-uitstoot met 49% in 2030. In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijven alle energieregio’s hun bijdrage om minimaal 35 TWh elektriciteit op te wekken met zonne- en windenergie. Zo ook de RES-regio Drenthe die in de voorlopige versie van de RES een bijdrage van 3,45 TWh voorstelt. De RES 1.0 (definitieve versie) dienen de gemeenteraden, provinciale staten en algemeen besturen van de waterschappen vast te stellen voor 1 juli van dit jaar.

35twhb.png

Om de uitstoot van CO2 met 49% te verminderen in 2030 gaan we in Nederland minimaal 35 TWh opwekken met zonne- en windenergie. Voorstel is dat de RES-regio Drenthe 3,45 TWh bijdraagt. Dat is bijna 25% van het huidige totale energieverbruik in Drenthe en 10 % van de totale landelijke opgave. We beginnen echter niet bij nul; meer dan de helft van de zonne- en windprojecten is al gerealiseerd, vergund of zit in de vergunningsfase.

35twhb.png (copy)

De gemeenten in de RES-regio Drenthe vinden het belangrijk om samen met inwoners na te denken over zonne- en windenergie in hun gemeente. In de RES-regio Drenthe zijn veel voorbeelden van lokale energie-initiatieven van energiecoöperaties die door inwoners zijn opgezet. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven.

35twhb.png (copy1)

Energie voor Drenthe moet ook echt energie voor Drenthe zijn. Iedereen krijgt de kans om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Op die manier zijn inwoners betrokken bij de energie in hun regio. En hebben ze de kans om zelf de regie in handen te krijgen over een energieproject in hun buurt. In verschillende gemeenten gebeurt dat al volop.

35twhb.png (copy1)

De regionale netbeheerders gaan flink investeren in het elektriciteitsnetwerk om transport en opslag te verbeteren.

35twhb.png (copy1)

De RES-regio Drenthe streeft naar 50% lokaal eigendom. Dat betekent dat inwoners de kans krijgen om samen (mede-)eigenaar te zijn van een energieproject, en op die manier delen in de opbrengsten. Op deze manier profiteren inwoners mee.

35twhb.png (copy1)

In de RES-regio Drenthe zijn we trots op ons mooie landschap. Daarom moeten zonne- en windparken goed in het landschap worden ingepast. Om ons Drentse landschap zo min mogelijk aan te tasten, heeft zon op dak de voorkeur.

35twhb.png (copy1)

De RES-regio Drenthe streeft naar meervoudig ruimtegebruik, zoals zonnepanelen op grote daken, parkeerplaatsen of vloeivelden en langs wegen. Zo liggen er duizenden zonnepanelen op daken van agrarische bedrijven, bedrijfshallen of opslagruimten, staan motoren op het TT-circuit in Assen geparkeerd onder zonnepanelen, is het plan om zonnepanelen langs de A37 te plaatsen en loopt het proceswater van een aardappelzetmeelfabriek weg op een veld met zonnepanelen.

35twhb.png (copy1)

De Regionale Energiestrategie (RES) is een samenwerking op regionaal niveau. Samen zetten we de koers uit. De strategie biedt de gemeenten en provincie handvatten om aan de slag te gaan met eigen beleid en concrete projecten.

35twhb.png (copy1)

De energietransitie is van ons allemaal. Samen voor schone energie voor Drenthe staat voor een manier van werken waarin iedereen kan meepraten en meedenken.

Waar komt welk zonne- en/of windproject? Aan welke voorwaarden moeten deze projecten voldoen? Hoe kunnen inwoners meeprofiteren? Om antwoorden op deze en vele andere vragen te krijgen, zijn of gaan de gemeenten in gesprek met hun inwoners.