achtergrond-transpara...
logo_top.png

Regionale Structuur Warmte

investeren_in_het_net...

Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het vervangen van aardgas als warmtebron door alternatieve duurzame energiebronnen. De huidige warmtevraag in Drenthe is 7,03 TWh (circa 740 miljoen kubieke meter aardgas). Meer dan de helft (3,9 TWh) hiervan wordt gebruikt voor het verwarmen van de bebouwde omgeving

Om de opgave zo klein mogelijk te maken, zet de RES-regio Drenthe in op onder meer:

  • besparen van 15 procent op het gebruik van warmte in de gebouwde omgeving in 2030 – van 3,9 TWh nu naar 3,3 TWh in 2030;
  • realiseren van aardgasvrije wijken (Transitievisie Warmte)
  • motiveren en activeren van inwoners en bedrijven tot het nemen van energiebesparende ‘geen-spijt-maatregelen’;
  • ervaring opdoen met collectieve warmtesystemen en het delen van de kennis;
  • realiseren tot 2030 minimaal van tien experimenten op het gebied van warmte en het stimuleren van innovatie bij lokale en regionale bedrijven.
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png (copy)
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)

Regionale Structuur Warmte

Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het vervangen van aardgas als warmtebron door alternatieve duurzame energiebronnen. De huidige warmtevraag in Drenthe is 7,03 TWh (circa 740 miljoen kubieke meter aardgas). Meer dan de helft (3,9 TWh) hiervan wordt gebruikt voor het verwarmen van de bebouwde omgeving

Om de opgave zo klein mogelijk te maken, zet de RES-regio Drenthe in op onder meer:

  • besparen van 15 procent op het gebruik van warmte in de gebouwde omgeving in 2030 – van 3,9 TWh nu naar 3,3 TWh in 2030;
  • realiseren van aardgasvrije wijken (Transitievisie Warmte)
  • motiveren en activeren van inwoners en bedrijven tot het nemen van energiebesparende ‘geen-spijt-maatregelen’;
  • ervaring opdoen met collectieve warmtesystemen en het delen van de kennis;
  • realiseren tot 2030 minimaal van tien experimenten op het gebied van warmte en het stimuleren van innovatie bij lokale en regionale bedrijven.