achtergrond-transpara...
logo_top.png
Uitgevoerde onderzoeken

Voor de RES 1.0 zijn onderzoeken uitgevoerd naar:

  • Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
  • Biogrondstoffen

Voor de resultaten van de onderzoeken, lees de rapporten en/of paragraaf 4.5 Resultaten uitgevoerde onderzoeken van de RES 1.0

Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png (copy)
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)
Uitgevoerde onderzoeken

Voor de RES 1.0 zijn onderzoeken uitgevoerd naar:

  • Thermische energie uit oppervlaktewater (TEO)
  • Biogrondstoffen

Voor de resultaten van de onderzoeken, lees de rapporten en/of paragraaf 4.5 Resultaten uitgevoerde onderzoeken van de RES 1.0