achtergrond-transpara...
logo_top.png

Voorwaarden nieuwe locaties zon-op-landprojecten en windturbines

investeren_in_het_net...

Voor het aanwijzen van nieuwe locaties voor zon-op-landprojecten en windturbines zijn in de RES 1.0 afspraken gemaakt, waaronder:

  • realiseren zon-op-landprojecten, windturbines en nieuwe elektriciteitsstations met aandacht voor Drentse landschap en effecten op natuurwaarden, biodiversiteit en bodemkwaliteit;
  • realiseren zonne-energie zoveel mogelijk binnen bebouwde omgeving;
  • streven bij zon-op-landprojecten naar combinaties met meerwaarde voor andere functies en beleidsdoelstellingen en/of waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik;
  • streven naar efficiënt gebruik van de energie-infrastructuur;
  • verwijderen van opwekinstallaties als deze niet meer in gebruik zijn.
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
clickbutton3.png (copy)
logo_top.png (copy)
Regionale Energiestrategie regio Drenthe
achtergrond-transpara... (copy)

Voorwaarden nieuwe locaties zon-op-landprojecten en windturbines

Voor het aanwijzen van nieuwe locaties voor zon-op-landprojecten en windturbines zijn in de RES 1.0 afspraken gemaakt, waaronder:

  • realiseren zon-op-landprojecten, windturbines en nieuwe elektriciteitsstations met aandacht voor Drentse landschap en effecten op natuurwaarden, biodiversiteit en bodemkwaliteit;
  • realiseren zonne-energie zoveel mogelijk binnen bebouwde omgeving;
  • streven bij zon-op-landprojecten naar combinaties met meerwaarde voor andere functies en beleidsdoelstellingen en/of waarbij sprake is van meervoudig ruimtegebruik;
  • streven naar efficiënt gebruik van de energie-infrastructuur;
  • verwijderen van opwekinstallaties als deze niet meer in gebruik zijn.