Om dit duidelijker te maken, werkten we per dorp  een voorbeeld uit. Zo kunt u zelf zien en vergelijken wat het in uw dorp betekent om genoeg duurzame zonne-energie op te wekken om aan de lokale energiebehoefte te voldoen. Zo krijgt u een helder beeld van de opgave die voor ons ligt. Het is echt een oefening; er volgen geen concrete plannen uit.


Vier Voorster uitgangspunten:

 • De totale Voorster energieopgave is naar verhouding van het aantal inwoners verdeeld over de dorpen.
 • Bij zonnevelden hoort groen. Wij leggen voor elke hectare zonneveld 0.3 hectare groen aan.
 • We proberen het groen van vroeger terug te brengen in het landschap. Op de kaart uit 1925 ziet u dat uw omgeving vroeger veel groener was dan nu. Er stonden houtwallen, sloten, boomgroepen en hagen. Dit nemen we als uitgangspunt bij het aanplanten van groen.
 • Het kleinst mogelijke zonneveld is 2 hectare groot (ongeveer 2 voetbalvelden).


Wat betekent de Voorster energieopgave voor u?

 1. Dit zijn het aantal inwoners van (dorp) Voorst en de energiebehoefte die daar bij hoort.
 2. Deze kaarten uit 1920 en 1970 laten zien hoe groen en gevarieerd de omgeving van Voorst was. Op de wat hogere gronden lagen bossen en bosjes afgewisseld met akkers. Op de lagere en natte gronden stonden houtwallen en hagen tussen de weilanden. Op de Voorster Klei waren de weilanden en akkers omringd door (meidoorn) hagen.
 3. In dit raster staat het aantal hectaren zonnevelden in het geel. In het groen staat de hoeveelheid groen dat daarbij hoort.
 4. Het raster past bij het kaartje van uw dorpskern wat er naast staat. Naast het kaartje staan twee getekende voorbeelden van een zonneveld dat u op de kaart kunt passen.
 5. Deze foto is een voorbeeld van het soort zonneveld dat goed in De Vecht zou kunnen passen.
Voorst
voorst.jpg

Wat betekent de Voorster energieopgave voor u?

Om dit duidelijker te maken, werkten we per dorp  een voorbeeld uit. Zo kunt u zelf zien en vergelijken wat het in uw dorp betekent om genoeg duurzame zonne-energie op te wekken om aan de lokale energiebehoefte te voldoen. Zo krijgt u een helder beeld van de opgave die voor ons ligt. Het is echt een oefening; er volgen geen concrete plannen uit.


Vier Voorster uitgangspunten:

 • De totale Voorster energieopgave is naar verhouding van het aantal inwoners verdeeld over de dorpen.
 • Bij zonnevelden hoort groen. Wij leggen voor elke hectare zonneveld 0.3 hectare groen aan.
 • We proberen het groen van vroeger terug te brengen in het landschap. Op de kaart uit 1925 ziet u dat uw omgeving vroeger veel groener was dan nu. Er stonden houtwallen, sloten, boomgroepen en hagen. Dit nemen we als uitgangspunt bij het aanplanten van groen.
 • Het kleinst mogelijke zonneveld is 2 hectare groot (ongeveer 2 voetbalvelden).


 1. Dit zijn het aantal inwoners van (dorp) Voorst en de energiebehoefte die daar bij hoort.
 2. Deze kaarten uit 1920 en 1970 laten zien hoe groen en gevarieerd de omgeving van Voorst was. Op de wat hogere gronden lagen bossen en bosjes afgewisseld met akkers. Op de lagere en natte gronden stonden houtwallen en hagen tussen de weilanden. Op de Voorster Klei waren de weilanden en akkers omringd door (meidoorn) hagen.
 3. In dit raster staat het aantal hectaren zonnevelden in het geel. In het groen staat de hoeveelheid groen dat daarbij hoort.
 4. Het raster past bij het kaartje van uw dorpskern wat er naast staat. Naast het kaartje staan twee getekende voorbeelden van een zonneveld dat u op de kaart kunt passen.
 5. Deze foto is een voorbeeld van het soort zonneveld dat goed in De Vecht zou kunnen passen.
Voorst
voorst.jpg