Deze publicatie maakt gebruik van cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om onze website te verbeteren. Door op accepteren te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer informatie.

foto
golf
O
logo2
streep
mannetje
online festival voor onze inwoners
Toekomstbeelden voor het
westerkwartier in 2040
Proces en planning
New image
Actueel
bullhorn-by-consumer-...
Downloads
downloads.png
Agenda
New image
Achtergronden
copy.png
Contact
New image
New image

Vier toekomstbeelden: uw ideeën
Wat betekenen vier totaal verschillende toekomstbeelden voor de keuzes die we moeten maken? U heeft daar vast een mening of idee over. Wij horen graag uw ideeën als u het voor het zeggen heeft. 

Daarvoor organiseren wij het online festival ‘Toekomstbeelden voor Westerkwartier in 2040’. Corona maakt dat we helaas nog steeds geen bijeenkomsten kunnen organiseren waarin we elkaar weer eens in levende lijven kunnen ontmoeten. We maken er samen een mooi online festival van!  

U kunt tijdens het online festival meedenken over de toekomstbeelden. Aan de hand van vragen en stellingen maken we het toekomstbeeld zo concreet mogelijk. Ook verkennen we de gevolgen voor natuur, landschap, onze infrastructuur, economie en wat de toekomstbeelden kunnen betekenen voor onze gezondheid en welzijn.  Hieronder vindt u vier hele verschillende toekomstbeelden waarover wij u mening willen weten. Op welk toekomstbeeld zou u inzetten?

Na het online festival werken wij de toekomstbeelden uit. Bij de volgende stap van de omgevingsvisie gaan we met behulp van de toekomstbeelden de echte koers uitwerken die uiteindelijk wordt verwerkt in de omgevingsvisie. Bij de uitwerking onderzoeken we of één van de uitgewerkte toekomstbeelden een duidelijke voorkeur krijgt. Ook is het mogelijk dat  we de verschillende toekomstbeelden combineren. Misschien ontdekken we een geheel nieuwe invalshoek die zich leent voor een nieuw toekomstbeeld.Bekijk de tekeningen en geef uw mening!
Tijdens het Omgevingsvisie-festival van 22 april verkenden we 4 scenario’s. Dat leverde deze mooie tekeningen op. Bekijkt u ze eens rustig en schroom niet uw opmerkingen en aanvullingen aan ons mee te geven.

Alle input gebruiken we om te komen tot één integrale koers voor de gemeente Westerkwartier richting 2040

toekomstbeelden-wit-3...

Beste woongemeente van Nederland
Dat is de ondertitel van de gemeentelijke woonvisie die in maart 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wij willen vast allemaal wonen in de beste woongemeente van Nederland. Wonen in de beste woongemeente kan echter verder gaan dan het aanbieden van voldoende woningen voor verschillende doelgroepen zoals starters, senioren, huurders, inwoners met een beperking of inwoners met een lager inkomen. Ook spreekt de woonvisie zich uit over het woningaanbod in de verschillende kernen.

Om in 2040 in de beste woongemeente van Nederland te wonen zijn ook keuzes nodig op andere terreinen zoals: landschap, economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen. Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld De beste woongemeente van Nederland u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.


Klimaatneutraal en aangepast aan de klimaatverandering
De gemeente Westerkwartier heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, het Klimaatakkoord getekend. Dit betekent dat wij een CO2 – reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990 willen halen. Daarnaast willen wij rekening houden met de klimaatverandering die gaande is. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. Ook kan klimaatverandering leiden tot een tekort aan drinkwater of voedsel. De opgaven die hiermee samenhangen zijn groot en daarmee zeer uitdagend.

Hoe ziet onze gemeente er in 2040 uit als wij echt werk hebben gemaakt van de CO2 reductie en de maatregelen die we hebben getroffen die rekening houden met de klimaatverandering? Wat betekent dit voor de keuzes die we ook moeten maken op andere terreinen zoals: landschap, economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen. Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld De beste woongemeente van Nederland u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.


Ons landschap boven alles
Uit de enquête onder inwoners over de Omgevingsvisie, maar ook uit andere bijeenkomsten, blijkt zeer duidelijk dat onze inwoners de landschappen in het Westerkwartier zeer hoog waarderen. Het beschermen, maar ook het verbeteren van de natuur- en landschapswaarden worden vaak genoemd.

Wat betekent het als wij de natuur en landschapswaarden tot 2040 als het belangrijkst leidend principe hanteren bij de keuzes de wij maken? Daarbij zetten wij in op vergaande bescherming, herstel en verbetering van onze natuur en landschap. Wat betekent dit dan voor de keuzes die we ook moeten maken op andere terreinen zoals: economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen.

Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld Het landschap boven alles u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.


Economisch toonaangevend in het noorden
De gemeente Westerkwartier ligt in  het hart van het noorden. Regionaal verbonden via snelweg, kanaal en spoor. De ligging van gemeente Westerkwartier aan regionale vervoersassen zou aanknopingspunten kunnen geven om bedrijven van buiten aan te trekken of bestaande bedrijven in het Westerkwartier te kunnen laten groeien. Met het aantrekken van bedrijven kan de werkgelegenheid en mogelijk ook de welvaart in het Westerkwartier groeien. Bij economie hoort ook de landbouw. De gemeente Westerkwartier is één van de grootste gemeenten van Nederland. De landbouwsector heeft daarin een belangrijke rol. Welke rol kan de landbouw in de toekomst spelen in het Westerkwartier om bij te dragen aan een toonaangevende economie in het noorden.

Wat betekent het voor de keuzes die we ook moeten maken op andere terreinen zoals: economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen om economisch toonaangevend in het noorden te worden? 

Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld Economisch toonaangevend in het noorden u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.

De beste woongemeente van Nederland
Klimaatneutraal en aangepast aan de klimaatverandering
Ons landschap boven alles
Economisch toonaangevend in het Noorden
foto
golf
O
logo2
streep
mannetje
Ik heb nog een opmerking of aanvulling:
foto
logo1
logo2
golf
streep
online festival voor onze inwoners
Toekomstbeelden voor het
westerkwartier in 2040

Vier toekomstbeelden: uw ideeën
Wat betekenen vier totaal verschillende toekomstbeelden voor de keuzes die we moeten maken? U heeft daar vast een mening of idee over. Wij horen graag uw ideeën als u het voor het zeggen heeft. 

Daarvoor organiseren wij het online festival ‘Toekomstbeelden voor Westerkwartier in 2040’. Corona maakt dat we helaas nog steeds geen bijeenkomsten kunnen organiseren waarin we elkaar weer eens in levende lijven kunnen ontmoeten. We maken er samen een mooi online festival van!  

U kunt tijdens het online festival meedenken over de toekomstbeelden. Aan de hand van vragen en stellingen maken we het toekomstbeeld zo concreet mogelijk. Ook verkennen we de gevolgen voor natuur, landschap, onze infrastructuur, economie en wat de toekomstbeelden kunnen betekenen voor onze gezondheid en welzijn.  Hieronder vindt u vier hele verschillende toekomstbeelden waarover wij u mening willen weten. Op welk toekomstbeeld zou u inzetten?

Na het online festival werken wij de toekomstbeelden uit. Bij de volgende stap van de omgevingsvisie gaan we met behulp van de toekomstbeelden de echte koers uitwerken die uiteindelijk wordt verwerkt in de omgevingsvisie. Bij de uitwerking onderzoeken we of één van de uitgewerkte toekomstbeelden een duidelijke voorkeur krijgt. Ook is het mogelijk dat  we de verschillende toekomstbeelden combineren. Misschien ontdekken we een geheel nieuwe invalshoek die zich leent voor een nieuw toekomstbeeld.toekomstbeelden-wit-3...
toekomstbeelden-wit-3... (copy)

Beste woongemeente van Nederland
Dat is de ondertitel van de gemeentelijke woonvisie die in maart 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wij willen vast allemaal wonen in de beste woongemeente van Nederland. Wonen in de beste woongemeente kan echter verder gaan dan het aanbieden van voldoende woningen voor verschillende doelgroepen zoals starters, senioren, huurders, inwoners met een beperking of inwoners met een lager inkomen. Ook spreekt de woonvisie zich uit over het woningaanbod in de verschillende kernen.

Om in 2040 in de beste woongemeente van Nederland te wonen zijn ook keuzes nodig op andere terreinen zoals: landschap, economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen. Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld De beste woongemeente van Nederland u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.


Klimaatneutraal en aangepast aan de klimaatverandering
De gemeente Westerkwartier heeft, net als alle andere gemeenten in Nederland, het Klimaatakkoord getekend. Dit betekent dat wij een CO2 – reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990 willen halen. Daarnaast willen wij rekening houden met de klimaatverandering die gaande is. Er komen meer stortregens, zwaardere stormen of juist lange drogere en hete perioden. Ook kan klimaatverandering leiden tot een tekort aan drinkwater of voedsel. De opgaven die hiermee samenhangen zijn groot en daarmee zeer uitdagend.

Hoe ziet onze gemeente er in 2040 uit als wij echt werk hebben gemaakt van de CO2 reductie en de maatregelen die we hebben getroffen die rekening houden met de klimaatverandering? Wat betekent dit voor de keuzes die we ook moeten maken op andere terreinen zoals: landschap, economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen. Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld De beste woongemeente van Nederland u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.


Ons landschap boven alles
Uit de enquête onder inwoners over de Omgevingsvisie, maar ook uit andere bijeenkomsten, blijkt zeer duidelijk dat onze inwoners de landschappen in het Westerkwartier zeer hoog waarderen. Het beschermen, maar ook het verbeteren van de natuur- en landschapswaarden worden vaak genoemd.

Wat betekent het als wij de natuur en landschapswaarden tot 2040 als het belangrijkst leidend principe hanteren bij de keuzes de wij maken? Daarbij zetten wij in op vergaande bescherming, herstel en verbetering van onze natuur en landschap. Wat betekent dit dan voor de keuzes die we ook moeten maken op andere terreinen zoals: economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen.

Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld Het landschap boven alles u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.


Economisch toonaangevend in het noorden
De gemeente Westerkwartier ligt in  het hart van het noorden. Regionaal verbonden via snelweg, kanaal en spoor. De ligging van gemeente Westerkwartier aan regionale vervoersassen zou aanknopingspunten kunnen geven om bedrijven van buiten aan te trekken of bestaande bedrijven in het Westerkwartier te kunnen laten groeien. Met het aantrekken van bedrijven kan de werkgelegenheid en mogelijk ook de welvaart in het Westerkwartier groeien. Bij economie hoort ook de landbouw. De gemeente Westerkwartier is één van de grootste gemeenten van Nederland. De landbouwsector heeft daarin een belangrijke rol. Welke rol kan de landbouw in de toekomst spelen in het Westerkwartier om bij te dragen aan een toonaangevende economie in het noorden.

Wat betekent het voor de keuzes die we ook moeten maken op andere terreinen zoals: economie, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid, verbindingen en voorzieningen om economisch toonaangevend in het noorden te worden? 

Meer achtergrondinformatie over verschillende beleidsterreinen kunt u vinden bij het onderwerp beleidsanalyse op deze website.

Spreekt het toekomstbeeld Economisch toonaangevend in het noorden u aan? Heeft u daar ideeën over? Meldt u zich dan aan voor de themasessie over dit onderwerp.

Bekijk de tekeningen en geef uw mening!
Tijdens het Omgevingsvisie-festival van 22 april verkenden we 4 scenario’s. Dat leverde deze mooie tekeningen op. Bekijkt u ze eens rustig en schroom niet uw opmerkingen en aanvullingen aan ons mee te geven.

Alle input gebruiken we om te komen tot één integrale koers voor de gemeente Westerkwartier richting 2040

De beste woongemeente van Nederland
Klimaatneutraal en aangepast aan de klimaatverandering
Ons landschap boven alles
Economisch toonaangevend in het Noorden
foto
logo1
logo2
golf
streep
online festival voor onze inwoners
Toekomstbeelden voor het
westerkwartier in 2040
Ik heb nog een opmerking of aanvulling: