Wind- en Zonne-energie

Windenergie
Windenergie is een moeilijk onderwerp. Onze gemeenteraad heeft de afgelopen coalitieperiode aangegeven dat er binnen de gemeente geen windmolens gerealiseerd gaan worden. Maar toch wordt windenergie wel genoemd in de Regionale Energie Strategie (RES) en in beperkte mate in de Voorster Energie Strategie (VES).

Wat is er al gezegd over wind?
In de RES 1.0 zijn binnen de hele Cleantech Regio zoekgebieden aangewezen voor windenergie. Binnen deze gebieden zou windenergie kunnen passen. Het staat daarmee niet vast dat daar windmolens komen, want er is eerst nader onderzoek nodig. Maar deze gebieden lijken op dit moment het meest geschikt, en daarom wordt daar als eerst naar gekeken.

Binnen het proces van de VES kwam naar voren dat de inwoners van de gemeente Voorst een duidelijke voorkeur hebben voor zonne-energie boven windenergie. Maar als er toch windmolens komen dan is er door de VES deelnemers aangegeven dat ze het beste kunnen aansluiten bij bestaande windmolens zoals de windmolens bij Zutphen.

Zonne-energie
Zonne-energie lijkt in eerste instantie makkelijker. Maar naast grootschalige zonnevelden wil ook liever niemand wonen dus ook zonnevelden zijn moeilijk om te realiseren.

Wat is er al gezegd over zon?

Binnen de RES 1.0 zijn de zoekgebieden voor zon ingedeeld in 4 categorieën: nee, nee-tenzij, ja-mits en ja-graag. De ja-graag locaties zijn daken, langs infrastructuur en bedrijventerreinen. De ja-mits locaties zijn landbouw transitiegebieden, groene ontwikkelingszones, klimaatlandschappen en nieuwe en uit te breiden bestaande landgoederen. Nee-mits locaties zijn bijvoorbeeld grootschalige landbouwgebieden, enken of bestaande landgoederen. Nee locaties zijn bijvoorbeeld natura 2000 gebieden, weidevogelgebieden en rust en foerageergebieden van ganzen.

Uit de VES komt naar voren dat we in Voorst een voorkeur hebben voor zonne-energie boven windenergie. En dat we het belangrijk vinden dat dit goed wordt ingepast in het landschap. Er zijn op dit moment 3 zonnevelden vergund binnen gemeente Voorst. Deze zijn al in gebruik of worden nu opgebouwd. De groen aanplant heeft nog even de tijd nodig om zich verder te ontwikkelen.

Hier kunt u meer informatie vinden over zonne-energie binnen gemeente Voorst.Offline: This content can only be displayed when online.

Windenergie
Windenergie is een moeilijk onderwerp. Onze gemeenteraad heeft de afgelopen coalitieperiode aangegeven dat er binnen de gemeente geen windmolens gerealiseerd gaan worden. Maar toch wordt windenergie wel genoemd in de Regionale Energie Strategie (RES) en in beperkte mate in de Voorster Energie Strategie (VES).

Wat is er al gezegd over wind?
In de RES 1.0 zijn binnen de hele Cleantech Regio zoekgebieden aangewezen voor windenergie. Binnen deze gebieden zou windenergie kunnen passen. Het staat daarmee niet vast dat daar windmolens komen, want er is eerst nader onderzoek nodig. Maar deze gebieden lijken op dit moment het meest geschikt, en daarom wordt daar als eerst naar gekeken.

Binnen het proces van de VES kwam naar voren dat de inwoners van de gemeente Voorst een duidelijke voorkeur hebben voor zonne-energie boven windenergie. Maar als er toch windmolens komen dan is er door de VES deelnemers aangegeven dat ze het beste kunnen aansluiten bij bestaande windmolens zoals de windmolens bij Zutphen.

Zonne-energie
Zonne-energie lijkt in eerste instantie makkelijker. Maar naast grootschalige zonnevelden wil ook liever niemand wonen dus ook zonnevelden zijn moeilijk om te realiseren.

Wat is er al gezegd over zon?

Binnen de RES 1.0 zijn de zoekgebieden voor zon ingedeeld in 4 categorieën: nee, nee-tenzij, ja-mits en ja-graag. De ja-graag locaties zijn daken, langs infrastructuur en bedrijventerreinen. De ja-mits locaties zijn landbouw transitiegebieden, groene ontwikkelingszones, klimaatlandschappen en nieuwe en uit te breiden bestaande landgoederen. Nee-mits locaties zijn bijvoorbeeld grootschalige landbouwgebieden, enken of bestaande landgoederen. Nee locaties zijn bijvoorbeeld natura 2000 gebieden, weidevogelgebieden en rust en foerageergebieden van ganzen.

Uit de VES komt naar voren dat we in Voorst een voorkeur hebben voor zonne-energie boven windenergie. En dat we het belangrijk vinden dat dit goed wordt ingepast in het landschap. Er zijn op dit moment 3 zonnevelden vergund binnen gemeente Voorst. Deze zijn al in gebruik of worden nu opgebouwd. De groen aanplant heeft nog even de tijd nodig om zich verder te ontwikkelen.

Hier kunt u meer informatie vinden over zonne-energie binnen gemeente Voorst.Wind- en Zonne-energie